12/07/2023

Per descomptat, Saturn va portar el seu anell de llum...

El 25 de juny, el telescopi espacial James Webb va observar Saturn per primera vegada a l'infraroig proper. El planeta apareix extremadament fosc en aquesta longitud d'ona, ja que el gas metà de la seva atmosfera absorbeix la llum solar, però els anells romanen brillants.

Clic a l'imatge per engrandir. Recorregut en dues parts d'una imatge del Webb de Saturn (aquí us les hem ajuntat), els anells i les llunes. El fons és majoritàriament fosc. Saturn es veu com un cercle marró ataronjat fosc, envoltat per diversos anells brillants, gruixuts i horitzontals de color blanquinós. A la part esquerra de la primera imatge hi ha tres petits punts. Es tracta de tres llunes de Saturn. De dalt a baix, són Dione, Encèlad i Tetis, respectivament. Hi ha un tint lleugerament més fosc als pols nord i sud del planeta. Els anells que envolten Saturn són majoritàriament amples, amb alguns espais estrets singulars entre els anells més amples. Hi ha un anell interior més gruixut i, juntament amb ell, un altre més ample i brillant. Més cap a l'exterior hi ha un petit espai fosc abans d'un altre anell més gruixut. A l'anell més gruixut hi ha una banda estreta i feble. Després hi ha un anell més extern, més feble i més prim.  Crèdit: NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscareno (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA). Processament d'imatge: J. DePasquale (STScI)

Aquesta imatge es va prendre com a part d'un programa científic del Webb dissenyat per provar la capacitat del telescopi per detectar llunes febles al voltant del planeta i estudiar els seus anells brillants. Fer una ullada més de prop per trobar detalls del sistema d'anells del planeta, així com de les llunes Dione, Encèlad i Tetis. Els anells de Saturn estan formats per un conjunt de fragments rocosos i gelats: les partícules varien en mida des de les més petites que un gra de sorra fins a algunes tan grans com les muntanyes de la Terra.

Ho he vist aquí.