05/11/2023

Fent treballar la vista

Avui us portem un nou joc visual "Descobrint el cercle"

Heu d'intentar comptar el nombre de cercles que hi ha a la imatge.

Els cercles:

 Vist al perfil de Physics Loverz  @physicsloverz

Tens una bona mà?

Una nebulosa de vent púlsar s'assembla a una mà fantasmal en una imatge composta captada pel telescopi de raigs X Chandra de la NASA i el Visor de polarimetria de raigs X (IXPE). El púlsar, una estrella de neutrons densa de gir ràpid, es pot veure com un punt blanc brillant prop de la base del palmell. La nova combinació amb IXPE revela els "ossos" del camp magnètic d'aquesta estructura notable. IXPE va observar aquest púlsar, MSH 15-52, durant 17 dies, el major temps que ha observat un sol objecte des del seu llançament el desembre del 2021.

La segona imatge mostra el mapa del camp magnètic a MSH 15-52. En aquesta imatge, les línies rectes curtes representen els mesuraments de polarització d'IXPE, mapejant la direcció del camp magnètic local. Les "barres" taronges marquen les mesures més precises, seguides de barres cian i blaves amb mesuraments menys precises. Les complexes línies de camp segueixen el "canell", el "palmell" i els "dits" de la mà, i probablement ajuden a definir les estructures esteses similars a dits. 


Clic a la imatge per engrandir. Una imatge composta d'una nebulosa de vent de púlsar, que s'assembla molt a una fantasmagòrica mà porpra amb les puntes dels dits brillants. Les tres puntes més llargues dels dits de la mà apunten cap a la part superior dreta, o la 1:00 a l'esfera d'un rellotge. Allà, un petit núvol clapejat de color taronja i groc sembla centellejar o brillar com brases. Aquest núvol taronja forma part de les restes de l'explosió de la supernova que va crear el púlsar. El fons d'estrelles va ser captat en llum infraroja. Crèdit: Raigs X: Chandra (NASA/CXC/Stanford Univ./R. Romani et al.), NASA/MSFC (IXPE); Infraroig: NASA/JPL-Caltech/DECaPS; Processament d'imatge: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt⁣.

La quantitat de polarització –indicada per la longitud de la barra– és notablement alta, assolint el nivell màxim esperat a partir del treball teòric. Per assolir aquesta intensitat, el camp magnètic ha de ser molt recte i uniforme, cosa que significa que hi ha poca turbulència en aquestes regions de la nebulosa de vent del púlsar.


Clic a la imatge per engrandir. Aquesta imatge és igual que la primera, aquesta vegada amb els vectors del camp magnètic en taronja, cian i blau. La seva col·locació segueix l'estructura de la mà, cosa que indica la precisió dels mesuraments. Crèdit: Raigs X: Chandra (NASA/CXC/Stanford Univ./R. Romani et al.), NASA/MSFC (IXPE); Infraroig: NASA/JPL-Caltech/DECaPS; Processament d'imatge: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt⁣.


Ho he vist aquí.