16/03/2020

Per què no hi ha so a l’espai?

"A l'espai, ningú no us escoltarà cridar". És la frase, tan famosa com realista, de la pel·lícula Alien. De fet, el so no es pot propagar en el quasi-buit interestel·lar.


La llum és el que anomenem "ona electromagnètica". Es pot estendre fins i tot al buit. El so, en canvi, és una ona mecànica. Una mica com una ona a la superfície de l’aigua; es propaga gradualment.

L’ona sonora i el soroll a l’espai

L’ona sonora necessita, per tant, que la matèria es pugui propagar per una successió de compressions i dilatacions de l’entorn on es produeix. Aquest medi pot ser sòlid i líquid o gasós.  

Propagació, velocitat del so i densitat de la matèria

A l’espai interestel·lar, la densitat de la matèria és molt baixa (de l’ordre d’una partícula per centímetre cúbic enfront d’unes 1020 partícules per centímetre cúbic a la Terra), perquè el so sigui capaç de ser suportat i propagat. Aquesta és la raó per la qual no es pot escoltar cap so a l’espai. Blaise Pascal parlava adequadament del "silenci etern dels espais infinits".

També cal destacar que com més dens és un cos, més ràpid permet la propagació del so. Així, a l’aire, la velocitat del so és d’uns 340 metres per segon (m/s), a l’aigua puja a uns 1.500 m/s i a l’acer arriba als 5 km/s!

Tots els sons que podeu escoltar a les pel·lícules de Ciència-Ficció, son evidentment això, ficció. Ni propulsors ni explosions poden ser escoltats, i llavors quin avorriment de pel·lícules!. Així que deixem pas a les llicències cinematogràfiques!.


Ho he vist aquí.