09/09/2017

La regió activa del sol segueix emetent flamarades solars

Fa un parell d'entrades al bloc vaig parlar-vos sobre l'activitat solar recent, avui hi tornem ampliant-ne l'informació.

8 Setembre. Actualització flamarada M8.1

El sol va emetre una flamarada solar de nivell mig el 8 de setembre de 2017. La flamarada va aconseguir el seu punt màxim a les 03:49 A.M. hora de la costa est dels EE.UU (EDT). Aquesta és la sisena flamarada de mida considerable a la mateixa regió activa des del 4 de setembre.

L'Observatori de Dinàmica Solar de la NASA (SDO) va capturar aquesta imatge
d'una flamarada solar M8.1, com es veu en l'àrea brillant a la dreta, el 8 de
setembre de 2017. La imatge és una barreja de llum ultraviolada extrema
a les longituds d'ona de 131 i 171 àngstroms. Crèdit: NASA

Per veure com aquest esdeveniment pot afectar la Terra, si us plau visiteu el Centre de Predicció del temps Espacial de la NOAA, la font oficial del govern dels Estats Units per a pronòstics, alertes, observacions i advertències sobre el clima espacial.

La flamarada es classifica com una flamarada M8.1. Les flamarades de classe M són una desena part de la mida de les flamarades més intenses, les flamarades de classe X. El nombre proporciona més informació sobre la seva força. Un M2 és dues vegades més intens que un M1, un M3 és tres vegades més intens, etc...


7 de Setembre de 2017. El Sol mostra dues flamarades solars de nivell mitjà

El sol va emetre dues flamarades solars de nivell mig el 7 de setembre de 2017. El primer va aconseguir el seu punt màxim a les 6:15 A.M. EDT. La segona flamarada, més gran, va aconseguir el seu punt màxim a les 10:36 A.M. EDT. Aquestes són la quarta i cinquena flamarada de mida considerable de la mateixa regió activa des del 4 de setembre.

La primera flamarada es classificada com una flamarada M7.3. El segon com X1.3. la classe X identifica a les flamarades més intenses, mentre que el nombre proporciona més informació sobre la seva força. Una X2 és dues vegades més intens que una X1, una X3 és tres vegades més intens, etc. Les de classe M són una desena part de la mida de les de classe X.

6 de Setembre de 2017. Dues flamarades solars significatives capturades pel SDO de la NASA

El Sol va emetre dues erupcions solars significatives el matí del 6 de setembre de 2017. La primera va aconseguir el seu punt màxim a les 05:10 A.M. EDT i la segona, més gran, va aconseguir el seu punt màxim a les 08:02 A.M. EDT. L'Observatori de Dinàmica Solar de la NASA, que observa el Sol constantment, va captar imatges de tots dos esdeveniments. Les flamarades solars són poderoses explosions de radiació. La radiació nociva d'una flamarada no pot passar a través de l'atmosfera terrestre per afectar físicament els éssers humans a la Terra, però quan és prou intensa pot pertorbar la capa de l'atmosfera a on orbiten els satèl·lits del GPS i els de senyals de comunicacions. 

Aquesta animació ens mostra les flamarades X2.2 i X9.3 que el Sol va emetre el
6 de setembre de 2017. Les imatges van ser capturades per l'Observatori de
Dinàmica Solar de la NASA i mostren la llum en una longitud d'ona de
131 àngstrom. Crèdit: NASA/Goddard/SDO

La primera flamarada es classificada com una flamarada X2.2 i la segona és una flamarada X9.3.

Les dues flamarades van esclatar en una regió activa anomenada AR 2673, que també va produir una flamarada solar de nivell mig el 4 de setembre de 2017. La flamarada X9.3 va ser la major flamarada fins ara en el cicle solar actual, el cicle d'aproximadament 11 anys durant el qual l'activitat del sol creix en activitat per acabar disminuint. El cicle solar actual va començar al desembre de 2008, i ara està disminuint en intensitat i es dirigeix ​​cap al mínim solar. Aquesta és una fase en què tals erupcions solars són cada vegada més rares, però la història ha demostrat que poden arribar a ser intenses. 

Podeu trobar imatges addicionals fent un clic aquí

l'Observatori de Dinàmica Solar de la NASA va capturar aquesta imatge d'una
flamarada solar significativa, tal com es veu en el flaix brillant a la part inferior
dreta, el 6 de setembre de 2017. La imatge mostra un subconjunt de llum ultraviolada
extrema que posa de manifest el material extremadament calent de les flamarades i
que normalment es troba en color vermell. Crèdit: NASA/Goddard/SDO.

Ho he vist aquí