05/04/2020

Per què veiem els Arcs de Sant Martí?

En aquesta entrada, us farem un petit resum del perquè podem veure els arcs de Sant Martí, i us explicarem breument en un senzill diagrama com es formen.


(A): L'Arc de Sant Martí apareix quan els raigs de el Sol es refracten en les gotes d'aigua suspeses en l'atmosfera o envoltant un salt d'aigua, i que actuen a manera de prisma.

(B): Cada color es refracta amb un angle diferent, pel fet de la seva longitud d'ona particular, de manera que, en conjunt, formen l'espectre de la llum blanca.

(C): L'Arc de Sant Martí està format pel conjunt d'espectres de totes les gotes de la zona.

(D): Un observador situat en terra, només contempla una part del cercle; la seva posició varia segons la posició de l'observador, però la seva mida angular és sempre la mateixa. Recordem que l'observador sempre estarà d'esquena al Sol per poder veure l'Arc de Sant Martí.

(I): En totes les gotes, cada un dels colors de l'espectre es refracta en la mateixa direcció respecte a la direcció dels raigs solars.

Malgrat que aquest fenomen té una explicació molt senzilla, a molts encara ens sorprèn gratament el fet de poder contemplar-ne un després d'una estona de pluja, i amb una mica de sort.... potser serà doble!.