25/02/2024

Les il·lusions òptiques d'un senyor japonès

Us parlem de @jagarikin. Jagarikin és un senyor japonès que fa il·lusions òptiques molt interessants i curioses que juguen amb la percepció dels nostres ulls. Trobaràs creacions seves per tota la xarxa. Aquesta és una nova animació dels cercles, però com segurament ja sabràs, la sensació de desplaçament no la provoquen les fletxes.


La solució.............. els marges interiors dels cercles, que circulen amb una petita diferencia temporal, es van modificant (desplaçant o deformant) segons quin efecte es vol.

Us en porto una altra.

El Fenomen Fi

El fenomen Fi és la sensació de moviment que sorgeix de la inclusió successiva de fonts lluminoses estacionàries, així com de la mateixa forma d'aquest moviment. Un tret característic del fenomen Fi és que la sensació de moviment no depèn del color, la mida o la localització espacial de les fonts de llum.

Si l'interval d'encesa dels llums és inferior a 60 ms, les fonts lluminoses es perceben com a encesos simultàniament.

Si l'interval és de 60 a 200 ms, l'encesa de les bombetes es percep com a moviment continu.

Si l'interval és superior a 200 ms, llavors l'espectador té la sensació que els llums s'encenen una darrere l'altra.


Trobat navegant per la xarxa.