10/08/2022

Dossier. Estrelles: Com veiem dins de les estrelles?

Contràriament a les aparences, no totes les estrelles que pinten un bonic cel nocturn són iguals. Les estrelles formen una gran família, formada per elements de característiques molt variables d'un cas a un altre. Si tot això pot semblar complex a primera vista, podem entendre aquesta diversitat a grans trets a partir d'algunes consideracions físiques. 

Va ser a la primera meitat del segle XX quan la gent va començar a descriure l'interior de les estrelles en termes de matèria física (densitat, temperatura, etc., segons la profunditat). Aquestes descripcions no es podrien confrontar amb observacions excepte pel que fa al que s'observa a la superfície (temperatura superficial, lluminositat).

 Clic per engrandir. Recreació artística del satèl·lit Corot. Crèdit: Cnes, D.Ducros  

 L'interior dels cossos celestes era inaccessible, almenys, va ser així fins als anys 1975-1980. En aquell moment, els físics van entendre que les petites oscil·lacions superficials (desplaçaments a velocitats d'uns centenars de metres per segon, amb una periodicitat d'uns 5 minuts) eren de fet la manifestació a la superfície d'ones que es propaguen a l'interior de l'estrella.

Encara més interessant: la periodicitat d'aquestes ones proporciona informació sobre les condicions físiques que es troben dins de l'estrella. Sovint es fa l'analogia amb la d'un instrument musical: la corda d'un violí donarà una nota lleugerament diferent (o, en termes físics: oscil·larà amb un període lleugerament diferent) segons si el violí surt d'un forn o d'un congelador. 

Clic per engrandir. El satèl·lit Corot, durant el seu muntatge final i les nombroses comprovacions prèvies al llançament. Crèdit: Cnes.

La sismologia de les estrelles

També és el principi de la sismologia que ens permet rastrejar informació sobre l'interior de la Terra. Així, la sismologia solar o estel·lar ens permet estimar les temperatures al cor de les estrelles: 15 milions de graus al centre del Sol. Un satèl·lit llançat sota l'egida del Cnes va poder dedicar-se, entre altres coses, a la sismologia dels estels: es tracta de la missió Corot, llançada a finals del 2006, i que des de llavors ha recollit informació sobre l'interior de les estrelles. 


Clic per engrandir. El coet que va posar Corot en òrbita, unes hores abans del seu llançament des del cosmòdrom de Baikonur al Kazakhstan. Crèdit: Cnes

Veure:

Capítol anterior: Estrelles: A l'interior del Sol

 

Ho he vist aquí.