13/04/2024

Mentre llegiu això, l'univers s'ha fet una mica més gran

Un dels objectius del telescopi Hubble de la NASA era determinar a quina velocitat s'expandeix l'univers. El James Webb ha corroborat 30 anys de dades del Hubble, i ha aprofundit un misteri persistent: Per què l'univers s'expandeix tan ràpid?

Els científics van predir la velocitat d'expansió de l'univers basant-se en les "fotos de nadó" de l'univers després del Big Bang. Però els mesuraments del Hubble van suggerir un ritme d'expansió més ràpid del que es preveia, una discrepància coneguda com la Tensió de Hubble.


Clic a la imatge per engrandir. Aquesta imatge és un composició de dades del Webb i del Hubble. Mostra la galàxia espiral NGC 5584, una de les galàxies implicades en els càlculs de l'equip de recerca del Webb sobre el ritme d'expansió de l'univers. Crèdit: NASA, ESA, A. Riess (STScI), W. Yuan

Tant el Hubble com el Webb van calcular la velocitat d'expansió de l'univers amb l'ajuda d'estrelles polsants extremadament brillants anomenades Cefeides. A causa de les seves conegudes propietats, aquestes estrelles serveixen sovint com a vares de mesurar còsmiques per mesurar distàncies a l'espai.

Utilitzant les estrelles dins de les galàxies com a marcadors, els astrònoms poden ajuntar els mesuraments en una "escala de distàncies còsmiques". Comencen amb mesuraments de distàncies reals a galàxies properes, i després passen a galàxies cada cop més llunyanes. A continuació, utilitzen aquests valors, juntament amb els mesuraments de la llum de les galàxies, per determinar en última instància a quina velocitat s'expandeix el cosmos al llarg del temps.


Clic a la imatge per engrandir. Aquesta infografia destaca les capacitats infraroges del Webb. El Hubble és capaç de distingir les cefeides en un camp estel·lar abarrotat, però observa principalment en llum visible. Això planteja un problema quan la pols còsmica pot absorbir i dispersar la llum visible, fent que els objectes distants semblin més llunyans del que realment hi són. Aquí entra el Webb. La seva visió infraroja més nítida travessa la pols i aïlla amb més claredat les estrelles cefeides. Tot i que les dades de Webb tenen menys soroll, els resultats coincideixen amb les de Hubble, cosa que indica que qualsevol possible inexactitud de Hubble no era la font de la Tensió de Hubble. Crèdit: NASA, ESA, A. Riess (STScI), W. Yuan
Ho he vist aquí.