17/11/2022

Dossier Via Làctia: i 6 L'interacció entre galàxies.

La Via Làctia, un magnífic camí d'estrelles al cel nocturn, encara guarda molts secrets. La matèria fosca i l'energia, els forats negres supermassius són temes fascinants per entendre millor la nostra galàxia.

Les galàxies són éssers socials, la majoria es troben en grups. Aleshores, les interaccions són freqüents i no és estrany que dues galàxies es fusionin per formar-ne una de més gran. Aquestes són les forces gravitatòries que dominen en les interaccions entre galàxies, i en particular les derivades d'aquestes forces, que són les forces de marea.  

Clic per engrandir. ARP 273 són dues galàxies que interactuen (UGC 1813, la més petita, i UGC 1810, la més gran). Crèdit: NASA, ESA i Hubble Heritage Team (STScI/AURA), DP

Les forces produeixen un estirament simètric a cada costat d'un disc galàctic, que per rotació diferencial, després s'enrotlla en forma d'espiral. Aquests exemples es mostren a les fotos següents.


Clic per engrandir. Dos parells de galàxies que interactuen. A l'esquerra, ARP 273. A la dreta, la matèria s'intercanvia entre les dues galàxies: el gas i la pols són captats per la més petita d'elles, en direcció perpendicular al seu disc. Fotos del telescopi espacial Hubble. Crèdit: NASA, ESA

Una gran varietat de morfologies es crea pertorbada en les interaccions, segons l'informe de massa de les galàxies, el seu paràmetre d'impacte, la geometria relativa de la trobada i la velocitat. A continuació es mostra una sèrie d'ells. Quan les galàxies contenen gas abans de la interacció, es comprimeix i forma brots de noves estrelles, que veiem de color blau, amb grumolls a causa de les nebuloses.

Clic per engrandir. Panòplia de galàxies en interacció, mostrant l'àmplia varietat de possibles impactes en termes de geometria, velocitat relativa, relació de massa dels conjunts en col·lisió. Fotos del telescopi espacial Hubble. Crèdit: NASA, ESA

Fusió: coalescència de galàxies

Crear aquestes deformacions i estirar els braços de marea requereix molta energia, que es pren a l'energia potencial i la cinètica continguda en el moviment relatiu de les dues galàxies. Aquestes es veuen obstaculitzades en la seves òrbites, i cauen l'una sobre l'altra fent una "espiral".

Després de dues o tres revolucions, les galàxies s'uneixen i formen un rastre d'estrelles, que es relaxen en una forma esferoïdal més o menys aplanada. Així és com solen formar-se les galàxies el·líptiques. Si la fusió és recent, les cues de marea, així com les restes en forma de bucles, arrugues o remolins, encara són visibles durant mil o dos mil milions d'anys.


Clic per engrandir. El cúmul de galàxies Abell 1689, fotografiat pel telescopi espacial Hubble. Aquestes zones tan denses de galàxies són molt rares al cel. Mirant de prop la imatge, es poden distingir petits arcs que semblen envoltar la gran galàxia central. Aquests arcs són galàxies de fons, distorsionades pel cúmul que actua com a lent gravitatòria. Crèdit: NASA, ESA

En algunes regions del cel de molt alta densitat, les galàxies són tan nombroses que s'agrupen en cúmuls densos. A la foto de dalt es dóna un exemple amb el cúmul Abell 1689. Les fusions han estat nombroses, i les galàxies el·líptiques dominen, al contrari del que passa a la resta de l'univers.

Veure:

Anterior: 5 El forat negre al cor de la Via Làctia


Ho he vist aquí.