22/12/2019

Tipus de galàxies.

Ja portem bastant temps parlant de galàxies, tant en les descripcions dels objectes del Catàleg Messier del blog, com en altres articles que anem penjant al blog, i pensem que és un bon moment per explicar els seus diferents tipus i la nomenclatura que les acompanya, en especial als objectes Messier. 

Les galàxies es mostren en el cel nocturn en una gran varietat de formes. Les seves semblances i diferències marquen diferents pautes en el seu desenvolupament. En aquest sentit, la col·lisió entre dues o més galàxies amb una forma i estructura determinades pot desembocar en una galàxia molt més gran i amb una forma totalment diferent. Va ser a partir d’aquestes col·lisions que el 1936 l’astrònom nord-americà Edwin Hubble va efectuar una classificació detallada dels diferents tipus de galàxies que es podien observar.

Aquesta classificació anomenada Seqüència de Hubble o Diagrama Diapasó, ha sigut la base sobre la qual s’han formulat les posteriors classificacions proposades per diferents astrònoms al llarg del segle XX i XXI.

En la "Seqüència de Hubble" hi podem distingir 4 grans grups: les galàxies el·líptiques,
les galàxies espirals, les galàxies lenticulars i les galàxies irregulars. Clic per engrandir.

Galàxies El·líptiques:

Poden variar molt en mida, lluminositat i massa. Estan formades per una gran concentració d’estrelles velles que es mantenen compactes degut a la quantitat de matèria fosca que les envolta. Es representen amb la lletra majúscula (E) més un número a la seva dreta que pot oscil·lar entre el (0) i el (7), en funció de l’allargada de la galàxia. Una galàxia (E0) s’observa gairebé rodona, mentre que una galàxia (E7) s’observa molt més allargada. Si les veiéssim en 3 dimensions aquestes galàxies serien com una pilota de rugbi. S’ha de tenir en compte però, que l’aspecte de la galàxia el·líptica depèn no només de la seva forma, sinó també de l’angle des del qual l’observem. És a dir que, una galàxia classificada com a (E0) podria tenir en realitat una forma més allargada.

Galàxies Espirals:
Bulb central (concentració d’estrelles similar a una galàxia el·líptica) rodejat per un disc pla giratori format d’estrelles i matèria interestel·lar. Es representen amb la lletra majúscula (S) més una lletra minúscula a la seva dreta que pot oscil·lar entre la (a) i la (d), en funció de la separació dels seus braços. Una galàxia (Sa) s’observa amb els braços més apretats arran del bulb central, mentre que una (Sd) s’observa amb els braços molt més separats. Si les veiéssim en 3 dimensions, aquestes galàxies tindrien una forma semblant a un disc volador o “frisbee”.
                                                      Galàxies Espirals Barrades:

En aquestes s’hi pot observar una banda central d’estrelles brillants que creua la galàxia diametralment d’un cantó a l’altre, amb els seus braços espirals que sembla que es prolonguin dels límits de la mateixa. Les Galàxies Barrades es representen amb les lletres (SB) més una lletra minúscula a la seva dreta que pot oscil·lar entre la (a) i la (d), seguint la mateixa lògica que les Galàxies Espirals comunes. Una (SBa) s’observa amb un gran bulb central i els braços molt enganxats al mateix, mentre que una (SBd) s’observa amb els braços molt més separats i amb un bulb central gairebé inexistent.

Galàxies Lenticulars:

Tipus de galàxia intermèdia entre les el·líptiques i les espirals. Amb forma de disc, s’hi observa una concentració d’estrelles i pols central. No tenen braços ja que, com les galàxies el·líptiques, han consumit gran part de la seva matèria interestel·lar. Es representen amb les sigles (SO). Posteriorment s’ha complementat la seva representació escrita en funció de si consten d’una barra central (com en les Galàxies Barrades) més o menys intensa, o de si s’assemblen més a una espiral o a una el·líptica.


Galàxies Irregulars:

Són les galàxies que no encaixen en cap de les classificacions efectuades per Edwin Hubble. No tenen forma el·líptica, ni espiral, ni lenticular. Es representen amb les sigles (Irr-I) i (Irr-II). Les del primer cas són galàxies poc evolucionades, sense nucli i amb poca lluminositat. Les del segon, són galàxies joves produïdes després d’una col·lisió o deformades per la gravetat de grans cossos massius pròxims a elles.


Aquesta classificació general que representa el Diagrama Diapasó d’Edwin Hubble ha anat evolucionant de forma continuada. Amb el temps i els avenços tecnològics s’han pogut realitzar observacions més detallades. Són molts els factors que s’han de tenir en compte a l’hora de classificar les galàxies, i moltes les propostes que s’han anat efectuant fins el dia d’avui. La complexitat de les classificacions actuals és lleugerament superior a l’explicada en aquest apartat, però la "Seqüència de Hubble" representa un sistema de base que, a tots aquells aficionats a l’astronomia, ens pot ajudar a fer-nos una idea general de la varietat estructural de les galàxies que es poden observar des de la nostra posició en l’univers.

Encara hi ha molt per descobrir sobre el comportament de les galàxies i la seva evolució. Us recomano que visioneu el següent i a on de forma gràfica gaudireu de les explicacions. Recordeu que podeu triar l'idioma dels subtítols a la configuració del vídeo.Vist i compartit d'aquí.

Geminga, el púlsar proper a la Terra, ens estaria bombardejant amb antimatèria

Un mapa de fonts d'emissió gamma elaborat amb observacions del satèl·lit Fermi. Crèdit NASA

Les observacions realitzades durant una dècada amb el telescopi gamma en òrbita de la NASA, Fermi, demostren que el púlsar Geminga està envoltat per un important halo de positrons. Com que es troba a uns 800 anys llum del sistema solar, una gran part del flux d’antimatèria que bombardeja la Terra podria provenir d’aquest púlsar gamma.

Quan Paul Dirac va descobrir el 1928 una generalització relativista de la equació de Schrödinger que descriu un electró, també va descobrir que no només preveia l’espiració i el moment magnètic d’aquesta partícula a partir de consideracions en gran mesura relacionades amb les matemàtiques pures, sinó que també l'existència de partícules noves d’energies negatives pels mateixos motius. Dos anys després, va trobar una solució a les dificultats que comporta aquestes noves partícules posant les bases de la teoria moderna de l'antimatèria. Després va pensar que els protons, d’energia i de càrrega positiva, són les noves partícules de la seva equació en determinades situacions. La seva equació va predir una massa idèntica a la de l’electró, però, reticent a postular realment l’existència d’una nova partícula elemental mai abans observada, va pensar que la massa gairebé 2.000 vegades més gran del nucli d’hidrogen es devia interaccions encara difícils de calcular en el camp de l’electrodinàmica quàntica relativista que estava explorant. 

El 1932, el físic Carl Anderson va descobrir finalment en els raigs còsmics un exemple de partícules de Dirac exòtiques que es comporten com un electró, una mateixa massa, un gir, etc., però amb una càrrega positiva. La taula de partícules elementals és complicada, però finalment és un nou triomf per a Dirac i també per a Plató i Pitàgores ja que l’existència del que ara s’anomena positró es basa en consideracions matemàtiques molt abstractes, la teoria de les matrius i espinors i l'existència d'arrels quadrades negatives per a l'energia quàntica d'una partícula segons la teoria de la relativitat especial.

Clic per engrandir. Un mapa de cel de raigs gamma obtingut a partir del satèl·lit Fermi.
S’indiquen diverses fonts, entre les quals els púlsars de Cranc, Vela i Geminga. El perfil
del disc de la Via Làctia és clarament visible. © NASA
 

Antimatèria produïda per la matèria fosca?

L’estudi de les partícules antimatèria en els raigs còsmics ha continuat, sobretot perquè entre les modernes teories quàntiques relativistes relacionades amb l’existència de les famoses partícules de matèria fosca, de vegades també sobre bases matemàtiques gairebé pures en relació amb la teoria de la relativitat (en aquest cas la supersimetria i fins i tot la supergravetat), alguns prediuen que aquestes partícules poden aniquilar-se amb les seves pròpies antipartícules donant electrons i positrons.

Ara, en el marc del Model Cosmològic Estàndard amb partícules de matèria fosca, es podria esperar observar en òrbita al voltant de la Terra en el flux de raigs còsmics primaris un excés de partícules antimatèria, en aquest cas els positrons, a certes energies, traeixen la presència de partícules de matèria fosca a la Via Làctia, principalment al seu cor. De fet, s’ha detectat un excés d’aquest tipus, en particular pel detector AMS 02 a bord de la EEI.

Malauradament, tal com han pensat diversos investigadors durant anys, un article publicat a Physical Review D i disponible gratuïtament a arXiv reforça la hipòtesi que les anomalies observades en el flux antimatèria que bombardeja la Terra es deuen, de fet, a processos d'astrofísica ordinària, principalment púlsars prop del Sistema Solar.

Geminga, el pulsar gamma i el seu halo antimatèria. Podeu accedir a la vostra subtitulació
preferida a la configuració del vídeo. © NASA Goddard

Un grup d’astrofísics italians ha analitzat efectivament les observacions realitzades durant una dècada en astronomia gamma pel satèl·lit Fermi sobre una font coneguda anomenada Geminga, descoberta el 1972 amb el satèl·lit Small Astronomy 2. S'havia observat en direcció a la constel·lació de Gemini, però no va ser fins a les mesures en el camp dels raigs X, realitzades el 1991 mitjançant el satèl·lit ROSAT, per entendre que estàvem en presència d'un polsar gamma situada a tan sols 815 anys llum del Sistema Solar.

La PSR J0633+1746, el seu nom tècnic, no és visible en el domini radiofònic, però la podem veure pulsant en els rajos X (per a la petita història Geminga és a la vegada un joc sobre l'expressió "font de rajos gamma Gemini i l'expressió "no hi ha res allà" en el dialecte de Milà, Itàlia, perquè es refereix a la incapacitat dels astrònoms de trobar l'objecte a la ràdio) i aquesta és un dels púlsars gamma més brillants del cel. 

Un halo de positrons traïts per fotons gamma

Mattia Di Mauro i els seus col·legues van descobrir que Geminga estava envoltada en realitat per un halo gamma oval més gran del que s’imaginaven en observacions anteriors en el camp dels rajos gamma a energies més elevades, en aquesta ocasió amb l' instrument de l'Observatori de rajos gamma gamma de Cherenkov (HAWC). Tal com va explicar Aurélien Barrau al blog que Futura va posar a la seva disposició, les observacions de HAWC no eren favorables perquè fos una font important de positrons. Però, destacant un halo la mida de la volta celeste és 40 vegades més gran que la de la lluna plena sota la mirada de Fermi, les conclusions que se’n poden treure canvien la situació perquè les seves característiques són les previstes amb ordinador amb un gran núvol de positrons xocant amb fotons a baixes energies, cosa que els proporciona per efecte Compton més energia fins al punt que es converteixen en fotons gamma.

Segons els investigadors, és possible explicar almenys el 20% dels positrons del flux anormal mesurat amb AMS 02 per les emissions d’aquestes partícules al medi interestel·lar de Geminga. Com no és possible rastrejar exactament l’origen d’aquests positrons perquè es desvien caòticament pels camps magnètics de la Via Làctia (tècnicament per tant s’han de moure d’acord amb les lleis d’un passeig aleatori, com diuen en física) i que hi ha d’haver altres púlsars propers al Sol, però encara sense ser detectats, és difícil doncs, no arribar a la conclusió que el bombardeig d'antimatèria que pateix la Terra amb els positrons observats probablement no assenyala l'existència indirecta de partícules de matèria fosca. 

Una presentació dels púlsars i les partícules que produeixen, electrons, positrons, fotons
gamma i ràdio. Trieu l'idioma preferit de subtitulació a configuració del vídeo. © NASA Goddard

No és difícil entendre l’origen dels positrons produïts pels púlsars. Per a això, cal recordar que es tracta de cadàvers estel·lars, el punt final de l'evolució de certes estrelles que van explotar a la supernova del SN II mentre es col·lapsaven gravitativament i donen el que s'anomenen estrelles de neutrons. Aquestes estrelles giren sobre si mateixes i tenen un camp magnètic dipolar intens com el de la Terra o el Sol. Aquest dipol pot estar inclinat o no en relació amb l’eix de rotació de l’estrella que gira en el seu camp magnètic. Un efecte relativista fa que aquest camp magnètic es comporti com un camp elèctric molt intens a la superfície de les estrelles de neutrons. Aquest camp es descompon i accelera electrons que es mouran en el camp magnètic i produeixen en cascada parells electró-positró mitjançant col·lisions amb els fotons de la radiació també produïts pels púlsars.