25/03/2021

Bioteixits reforçats amb matriu extracel·lular per a la bioimpressió 3D de teixit humà

Cada cop tenim el futur més aprop, els recents avenços en la bioimpressió 3D permeten generar estructures intricades amb dimensions rellevants per al teixit humà, però encara no s'han identificat biotintes adequades per a produir teixits rellevants per a la translació amb geometries complexes. Un grup d'investigadors encapçalats per Martina M. De Santis, han presentat un treball a on es descriu una biotinta híbrida específica per al teixit, composta per un polímer natural, l'alginat, reforçat amb matriu extracel·lular derivada de teixit descel·lularizat (rECM). L'avantatge de tot això és que cada dia estem més aprop de no necessitar donacions d'òrgans, ni tractaments immunosupressors per als pacients receptors d'òrgans aliens. La finalitat és poder generar òrgans humans mitjançant la bioimpressió, un objectiu necessari tenint en compte la gran quantitat de persones necessitades de trasplantaments que actualment estan en llistes d'espera per l'escassetat d'òrgans. 

La rECM té propietats reològiques i de gelificació beneficioses per a la bioimpressió 3D, al mateix temps que conserva propietats biològicament inductores que afavoreixen la maduració del teixit ex vivo i in vivo. Aquestes biotintes s'aprimen per cisallament, resisteixen la sedimentació cel·lular, milloren la viabilitat de múltiples tipus de cèl·lules i augmenten l'estabilitat mecànica dels hidrogels derivats d'elles. Les construccions impreses en 3D generades a partir de bioteixits de rECM suprimeixen la resposta de rebuig de cos estrany, són proangiogèniques i afavoreixen la formació de nous vasos sanguinis derivats del receptor en tot el gruix de l'empelt en un model murí d'immunosupressió de trasplantaments.

Clic per engrandir. La bioimpressió podria proporcionar nous òrgans en un futur
pròxim. Crèdit: Medical University of South Carolina.

La seva prova de principi per a la generació de teixit humà es demostra mitjançant la bioimpressió en 3D de vies respiratòries humanes compostes per cèl·lules primàries progenitores de les vies respiratòries i de músculs llisos especificats per regions. Els lumens de les vies respiratòries es van mantenir amb cèl·lules viables durant un mes in vitro, amb evidències de diferenciació cap als tipus de cèl·lules epitelials madures que es troben en les vies respiratòries humanes natives. Els bioteixits rECM són un nou i prometedor enfocament per generar teixit humà funcional mitjançant bioimpressió 3D. 


Ho he vist aquí.