08/02/2020

Què podem fer per celebrar el Dia de les Dones i les Nenes en la Ciència 2020?

Avui en aquesta entrada no hi trobareu cap article propi del blog. He volgut penjar-vos l'enllaç a un interessat article del company Xavier Lasauca, a on aporta una selecció d'interessants activitats que es realitzaran a casa nostra per celebrar aquesta diada del 11 de Febrer, dedicada a les dones científiques.

Feu clic a aquest enllaç per accedir a l'articleLes meravelloses terres rares i el seu ús. Part 2 i última.

Clic per engrandir. Taula periòdica dels elements

Escandi, un metall rar i amb un preu elevat


L'Escandi (Sc) és una terra rara descoberta a Escandinàvia per Lars Fredrick Nilson el 1879. És un metall de transició suau, de color blanc platejat. Quan s’exposa a l’aire, es torna groguenc o rosat. Aquest element té propietats químiques intermèdies entre les de l’alumini i el itri. La producció mundial és baixa (no supera les poques tones anuals) i el seu preu és elevat (10.000 dòlars per kg). És utilitzat en particular per la indústria aeroespacial. També s’utilitza per a sistemes d’il·luminació per a vídeo interior o nocturn. © Alchemist-hp, Wikimedia Commons , CC per 2,5, i Eliot Lash, GFDL 

Disprosi i el seu ús en aeronàutica


El disprosi (Dy) és un lantànid. El terme prové del grec que significa "difícil d'obtenir". Estable a l’ aire, mal·leable i dúctil, es va aïllar el 1950. Es troba a l’aeronàutica en aliatges de magnesi, en alguns discs magneto-òptics, però també en davantals per a la protecció contra els rajos X. © Tomihahndorf, CC by-sa 3.0, i fotografies del Departament de Defensa dels Estats Units , by-nc 2.0 CC.

L’ús del terbi


El terbi (Tb) és un lantànid. És una font no renovable extreta de sorra monazita i la seva producció mundial no supera les deu tones anuals. Prou tova per tallar-lo amb un ganivet, és estable a l’aire. La seva fluorescència verda s'utilitza especialment per a la fabricació de tubs fluorescents per a la il·luminació i radiografia mèdica. Aquesta propietat també la fan servir els bitllets d'euro per protegir-los de la falsificació. El terbi també s'utilitza a les piles de combustible d'alguns cotxes elèctrics com el de la imatge. © Tomihahndorf, CC by-sa 3.0, i Lil mike 2003, CC by-sa 3.0 

Erbi, símbol Er, utilitzat en làsers


L'Erbi (Er) és un lantànid. En el seu estat natural, està format per sis isòtops estables. És una de les terres rares més abundants amb una concentració a l’escorça terrestre d’uns 3,5 grams per tona. S'utilitza especialment per a làsers quirúrgics, en particular en odontologia. Serveix de colorant per a vidre i porcellana a la qual dóna una tonalitat rosa. També s'utilitza en amplificadors òptics per a xarxes de telecomunicacions de llarga distància. A la imatge: ús d’un làser pel Very Large Telescope (VLT), al desert d’Atacama, a Xile. © Tomihahndorf CC by-sa 3.0 i ESO/G. Hüdepohl, CC per 4.0 

Tuli, el més rar de les terres rares


El tuli (Tm) és un lantànid. És la més rara de les terres rares, amb una concentració en monazita de només el 0,007%. Té poques aplicacions pel seu preu que supera enormement el de l'or: és una font de radiació en dispositius radiogràfics portàtils, utilització en certs làsers, com a component de ceràmica magnètica utilitzada en forns de microones i font de calor a les bateries nuclears. © Alchemist-hp, CC by-nc-nd 3.0, i Milestone Management , CC by-nc 2.0 

Luteci, un lantànid amb un preu molt elevat


El Luteci (Lu) és un lantànid. És l'últim element de la família dels lantànids considerat una terra rara. Amb el Tuli, son els elements més rars. Es troba amb la majoria d’altres terres rares, però mai en estat pur. El seu preu elevat està lligat precisament al fet que la seva producció, per separar-la dels altres elements, és molt complexa. Amb poques aplicacions, s'utilitza principalment en química com a catalitzador per a la polimerització, la hidrogenació i el craqueig. L’isòtop177 Lu s’utilitza en medicina nuclear per al tractament de certs tumors neuroendocrins. © Alchemist-hp, CC by-nc-nd 3.0 i National Institutes of Health, PD

L'Iterbi i els seus usos: rellotges atòmics i cristalls làser

L'Iterbi (Yb) és un lantànid. Tem l’aire, sobretot si és humit. Dúctil i mal·leable a temperatura ambient, té molt poques aplicacions. Millora les propietats de processament de l'acer inoxidable. També s'utilitza en rellotges atòmics i com a ió actiu per a cristalls làser. © Images of Chemical Elements , CC per 3.0, i Hideya Hamano, CC by-nc 2.0

El Gadolini i el seu ús en la Ressonància Magnètica


El Gadolini (Gd) és un lantànid de color platejat. Es torna mal·leable i dúctil a temperatura ambient. Molt més estable en ambients secs, s’oxida ràpidament en aire humit. S'utilitza en la composició de tubs de raigs catòdics per obtenir fosforescència i per aliatges superconductors. També serveix com a agent de contrast en la ressonància magnètica (IRM). © JN, CC by-sa 3.0, i Tomáš Vendiš, GFDL