06/10/2019

Quants meteorits han caigut a la Terra?

Dossier: 10 preguntes essencials sobre l’Univers

La Terra és regularment bombardejada per meteorits, malgrat que són molt nombroses, són de molt petita mida. Molts d’aquests cossos només llepen el nostre planeta i tornen a l’espai. Però cada dia cauen a la Terra diversos centenars de tones de pols i còdols.

Els objectes més grans, entre un i dos metres de mida, arriben amb una freqüència inferior al mes. La majoria cauen en deserts, oceans o mars, sense cap impacte en la vida humana i, fins i tot, sense ser detectats, cosa que dificulta les estadístiques. Si el cos celeste té un diàmetre superior a algunes desenes de metres, l' atmosfera terrestre no és prou densa per alentir-la i es torna inevitable un xoc superficial. 

Un exemplar del meteorit Orgulh (França 1864). © col·lecció MNHN-París

En els últims anys, els científics han estat estudiant la possible amenaça de NEO, (sigles en anglès de"Objecte Proper a la Terra") per al nostre planeta. Igual que l'escenari d' extinció dels dinosaures, aquests asteroides són una amenaça per a la vida a la Terra? 

Durant un impacte, es forma una depressió circular anomenada cràter d’impacte. Quan l'objecte toca el terra, una ona de xoc es propaga a la superfície. Fa que algunes de les roques es fonguin i expulsin material a l’exterior de la cavitat que s'ha format. Per impactes més grans, les pols expulsades poden romandre en suspensió a l’aire durant molt de temps, enfosquir la llum natural i provocar extincions d’espècies. El cràter sol ser vint vegades més gran que la mida del impactador. 

Copa Esque Pal·lasita. Captmondo. © CC by-sa 2.5

Dos grups de meteorits: condrites i meteorits diferenciats

Només una part d’aquests meteorits es troba a terra perquè la caiguda no sempre s’observa i el meteorit sovint desapareix amb el pas del temps a la vegetació o al sòl. Els meteorits trobats permeten entendre millor la seva gran diversitat i el seu origen. Els meteorits es separen en dos grups: condrites i meteorits diferenciats. Les condrites són els anomenats meteorits pedregosos primitius, que contenen menys del 35% de metall, formats per petites perles de silicats anomenades còndrules.

Meteorit: condrita tipus H5. Crosta de fusió visible. © Didier Descouens, CC by-nc 3.0

Les condrites registren la composició química del material utilitzat per va servir per formar el Sol i els planetes. Sovint derivades de cossos petits, han estat poc o gens modificades des de la seva formació, a diferència dels meteorits diferenciats. En efecte, quan l’ asteroide primitiu es fa prou gran, pot, com la Terra, fondre’s i diferenciar-se. Aleshores es compon de diverses capes amb els minerals metàl·lics, més densos, i a la seva superfície, minerals menys densos, rics en sodi, alumini i calci. Aquests cossos diferenciats es troben en l’origen de meteorits de ferro (del nucli), de pallasites (riques en olivina i metalls) i d’ acondrites (prop de les roques de l’ escorça terrestre).

Podeu accedir a l'índex del blog sobre el dossier "10 preguntes essencials sobre l'Univers" fent un clic aquí.

Autor de l'original: Jean-Pierre Luminet
Ho he vist aquí