22/06/2023

Confirmat, més de 45.000 galàxies.

Aquesta imatge es va prendre com a part del JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES-Estudi extragalàctic profund avançat del James Webb "JWST"), un dels majors programes científics del primer any del Webb. Tot i que les dades encara estan arribant, JADES ja està revolucionant el que sabem sobre les galàxies i la formació estel·lar al principi de l'univers.

Amb el temps, la llum de les galàxies llunyanes es desplaça cap a longituds d'ona més llargues i colors més vermells a causa de l'expansió de l'univers, un fenomen anomenat desplaçament al vermell. Els astrònoms mesuren el desplaçament al vermell d'una galàxia per saber a quina distància es troba, així com quan va existir a l'univers primitiu. 

Abans del Webb, només s'havien observat unes quantes dotzenes de galàxies per sobre d'un desplaçament al vermell de 8, corresponent a quan l'univers tenia menys de 650 milions d'anys. Ara, el programa JADES de Webb ha descobert gairebé un miler d'aquestes galàxies molt distants.


Clic a l'imatge per engrandir. Crèdit: NASA, ESA, CSA, Brant Robertson (UC Santa Cruz), Ben Johnson (CfA), Sandro Tacchella (Cambridge), Marcia Rieke (University of Arizona), Daniel Eisenstein (CfA), amb processament d'imatge de Alyssa Pagan (STScI)

En aquesta imatge podem veure milers de petites galàxies disperses sobre un fons negre. Algunes són espirals, ja sigui de front o de costat, mentre que altres són el·líptiques. Moltes són massa petites per discernir-ne l'estructura. Algunes espirals són blavoses, però la majoria de les galàxies semblen grogues o vermelles. Un grapat d'estrelles mostren pics de difracció de vuit punts.Ho he vist aquí.