13/04/2022

El Sol emet una important flamarada solar

El Sol va emetre una important flamarada solar el 30 de març de 2022, amb un pic a la 1:35 p.m. hora de l'est dels EE.UU. L'Observatori de Dinàmica Solar de la NASA (SDO), que vigila constantment el Sol, va capturar una imatge de l'esdeveniment.

Clic per engrandir. L'Observatori de Dinàmica Solar de la NASA (SDO) va capturar aquesta imatge
d'una erupció solar -com es veu a la flamarada brillant a la part superior dreta de la imatge, el 30 de
març de 2022. La imatge mostra un subconjunt de llum ultraviolada extrema que destaca el material
extremadament calent de les erupcions i que està acolorit en groc (AIA 171).   

Les erupcions solars són esclats potents d'energia. Les flamarades i erupcions solars poden afectar les comunicacions per ràdio, les xarxes elèctriques i els senyals de navegació, i suposen un risc per a les naus espacials i els astronautes.

Aquesta erupció està classificada com una erupció de classe X. La classe X denota les erupcions més intenses, mentre que el número proporciona més informació sobre la força. Una X2 és dues vegades més intensa que una X1, una X3 és tres cops més intensa, etc. Podeu trobar més informació sobre com es classifiquen les flamarades fent un clic aquí.

Per veure com aquest tipus de meteorologia espacial pot afectar la Terra, visiteu el Centre de Predicció del Temps Espacial de la NOAA fent un clic aquí., la font oficial del govern dels Estats Units per a les previsions, avisos, advertiments i alertes de meteorologia espacial. La NASA treballa com a braç de recerca de l'esforç meteorològic espacial de la nació. La NASA observa constantment el Sol i el nostre entorn espacial amb una flota de naus espacials que estudien des de l'activitat del Sol fins a l'atmosfera solar, passant per partícules i camps magnètics de l'espai que envolta la Terra. 

Clic per engrandir. Imatge artística de l'Observatori de Dinàmica Solar de la NAsA. Crèdit: svs.gsfc.nasa.gov


 Ho he vist aquí.