31/12/2022

Els astrònoms troben restes de galàxies devorades per la Via Làctia

Clic per engrandir. La Via Làctia es va formar a través de nombroses col·lisions amb altres galàxies més petites. Un equip internacional afegeix avui una sisena d'aquestes col·lisions a la llista ja coneguda. S'hauria produït fa entre 8 i 10 mil milions d'anys. Aquí, una imatge artística il·lustrativa. Crèdit: ordus, Adobe Stock

La història de la Via Làctia està feta de col·lisions. Els astrònoms ho saben. I avui, un equip internacional explica com va aprofitar dades d'extrema precisió i el poder dels algorismes per dibuixar amb alguns detalls addicionals, l'arbre genealògic de la nostra galàxia.


En vídeo: la col·lisió de la Via Làctia amb la galàxia d'Andròmeda. La galàxia d'Andròmeda (M31) i la Via Làctia s'apropen. Descobriu en vídeo què passarà durant els propers mil milions d'anys i com serà la col·lisió d'aquestes dues grans galàxies.

La Via Làctia es va formar fa uns 12.000 milions d'anys. Des de llavors, com les altres galàxies que poblen l'Univers, va créixer en massa i en grandària, gràcies a nombroses col·lisions. Amb el temps, ha atret galàxies més petites o cúmuls d'estrelles, que ha absorbit literalment. Integrant a les seves files, aquestes estrelles estrangeres. I per entendre com es formen les galàxies, als astrònoms els hi cal saber més sobre aquestes col·lisions.

Busquen incansablement les empremtes deixades a la Via Làctia per aquests esdeveniments de fusió. En les dades retornades per la missió GAIA, per exemple. Perquè pretén mesurar amb precisió la posició, la distància i moviment d'estrelles de la Via Làctia. Així és com un equip internacional va aconseguir dibuixar una mica més clarament l'arbre genealògic de la nostra galàxia.

Tot es juga a l'halo de la Via Làctia. Una regió que s'estén molt més enllà de la part principal de la nostra galàxia. Aquí és on trobem el que els astrònoms anomenen corrents estel·lars. Es formen a partir d'estrelles de galàxies petites que xoquen relativament lentament amb la Via Làctia. Quan la col·lisió és més brutal, les estrelles, però també els cúmuls globulars en particular, les galàxies petites es troben disperses de manera aleatòria al nostre halo.


Clic per engrandir. En aquest mapa, els 257 objectes estudiats pels investigadors: cúmuls globulars simbolitzats per estrelles, corrents estel·lars simbolitzats per punts i galàxies satèl·lit simbolitzats per quadrats. En blau, els objectes més propers al nostre Sol i en vermell, els més llunyans. Crèdit: Universitat d'Estrasburg.

Cinc col·lisions... més una

Els astrònoms han estudiat aquesta vegada uns 170 cúmuls globulars, 41 corrents estel·lars i 46 galàxies satèl·lits de la Via Làctia. I analitzant les seves trajectòries i totes les dades cinemàtiques de què disposen mitjançant algorismes ultra-poderosos, demostren que el 25% d'ells es divideixen en sis grans grups. Sis grans grups, cadascun corresponent a una col·lisió passada.


Clic per engrandir. Aquí, la Via Làctia vista per Gaia. Els punts i els quadrats de color violeta corresponen a objectes introduïts a la Via Làctia pel recentment descobert esdeveniment de fusió Pontus. Crèdit: ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO

La majoria de les fusions galàctiques identificades ja eren conegudes pels investigadors. Però aquest treball permet especificar les galàxies pares de diferents cúmuls globulars, corrents estel·lars o galàxies satèl·lit. Així els corrents deficients en metalls C-19, Sylgr i fènix vindria de la fusió amb la galàxia LMS-1/Wukong. N'hi ha prou per considerar-la com una galàxia que s'hauria format molt poc després del Big Bang.

Aquesta col·lisió amb LMS-1/Wukong, que els astrònoms ja coneixien, igual que els de les galàxies Balena, Botifarra-Gaia o Enceladus o Arjuna/Sequoia/I'itoi, es va produir fa d'uns vuit a deu mil milions d'anys. La col·lisió amb Sagitari, també ja identificada en el passat, sembla més recent. Podria datar de "només" de 5 a 6 mil milions d'anys. Perquè segueix sent molt "actiu".

També va aparèixer una sisena col·lisió fins ara desconeguda als ulls dels investigadors. El van anomenar Pontus, que significa "mar", com un dels primers fills de Gaia, la deessa grega de la Terra. Aquest esdeveniment també s'ha d'haver produït fa entre 8 i 10 mil milions d'anys. I ja hi ha rumors que una setena fusió encara podria estar amagada a les dades.


Ho he vist aquí.

29/12/2022

Júpiter a l'ombra de Ganímedes

Clic per engrandir. Júpiter. Crèdit imatge: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Processament de la imatge: Thomas Thomopoulos. CC BY

Durant el seu 40è pas proper per Júpiter, la nau espacial Juno de la NASA, va veure com Ganímedes projectava una gran taca fosca sobre el planeta el 25 de febrer de 2022.

La JunoCam va captar aquesta imatge des de molt a prop de Júpiter, cosa que fa que l'ombra de Ganímedes sembli especialment gran. En el moment en què es va prendre la imatge en brut, la nau espacial Juno era a uns 71.000 quilòmetres per sobre dels cims dels núvols de Júpiter i 15 vegades més a prop del planeta que Ganímedes.

Un observador situat al cim dels núvols de Júpiter, dins de l'ombra ovalada, experimentaria un eclipsi total de Sol. Els eclipsis totals són més freqüents a Júpiter que a la Terra per diverses raons: Júpiter té quatre llunes principals (Ganímedes, Io, Cal·listo i Europa) que sovint passen entre Júpiter i el Sol, i com les llunes de Júpiter orbiten en un pla proper al pla orbital de Júpiter, les ombres de les llunes es projecten sovint sobre el planeta.

Aquesta fotografia va ser considerada per la NASA com la seva imatge del dia el 24 d'Octubre del 2022.


Ho he vist aquí.

28/12/2022

Dossier. La matèria fosca; 3 en cúmuls de galàxies

En aquest dossier es presenten les diferents pistes que porten a la hipòtesi de la matèria fosca, així com diverses propostes que s'han fet per intentar dilucidar-ne la seva naturalesa.

La major part de les galàxies s'agrupen en cúmuls, als quals estan vinculats gravitacionalment: tot el cúmul atrau i reté cadascuna de les galàxies. Una observació atenta dels cúmuls mostra que també contenen una gran quantitat de gas. Es poden utilitzar diversos mètodes per estimar la massa d'aquests cúmuls, i totes les mesures coincideixen que és més gran que la de les galàxies i el gas junts.


Clic per engrandir. Cúmul de galàxies. Crèdit: Yuriy Mazur, Adobe Stock.

Per tant, sembla que aquests objectes contenen una gran quantitat de massa en una altra forma, que s'anomena matèria fosca. Els cúmuls de galàxies constitueixen objectes d'elecció per estudiar el problema de la matèria fosca, perquè es pot estudiar la seva distribució de massa mitjançant diversos mètodes independents:

- El moviment de les seves galàxies
- Les propietats del gas calent que contenen
- Els fenòmens de lents gravitacionals que hi observem
- La pertorbació de la radiació còsmica de fons que indueixen (efecte Sunyaev Zeldovitch)
- Modelització de la seva formació per col·lapse gravitacional per la manca d'homogeneïtat primordial.

Els moviments de les galàxies dins dels cúmuls

Primer, dins de cada cúmul, les galàxies es mouen. El seu moviment està determinat per les forces de gravitació a què estan sotmeses, i per tant a la massa circumdant (tornarem amb detall a la pàgina dedicada a les galàxies sobre la relació entre moviment i distribució de masses). L'anàlisi d'engranatges per tant, proporciona informació sobre la massa dels cúmuls. Això va portar a Zwicky, ja l'any 1933, a destacar un problema del cúmul Coma, la massa estimada d'aquesta manera essent molt més gran que la suma de les masses de les galàxies observades allí. Tingueu en compte que en aquell moment, el concepte de matèria fosca era absolutament desconegut, només apareixerà als anys 70.


Clic per engrandir. Imatges visibles del clúster Coma (costat d'1Mpc). La imatge visible mostra principalment les galàxies. Altres tipus d'observacions destacarien un tercer component?.

Hi ha diverses causes possibles per a aquest problema:

- Les mesures són incorrectes o mal interpretades
- Hi ha massa en forma lleugerament lluminosa, això és matèria fosca
- Les fórmules utilitzades són falses, i la teoria que ens les dóna no és vàlida
- Des de llavors, les observacions de Zwicky s'han confirmat en gran mesura i el mateix problema s'ha demostrat a la majoria de cúmuls! Per tant, la primera hipòtesi es pot rebutjar.

La resta d'observacions que hem comentat anteriorment ens porten a les mateixes conclusions, continuem repassant-les. 
 
L'emissió en X de gas calent

Els cúmuls de galàxies no només contenen galàxies, moltes d'elles estan plenes de gas extremadament calent (10-100 milions de graus) i de baixa densitat (1.000 partícules/m3). Aquest gas es distribueix de manera molt més difusa i extensa que les galàxies. A aquestes temperatures, està totalment ionitzat, és un plasma. L'estat termodinàmic d'aquest gas ens pot dir diverses coses sobre el cúmul. Per a això, adoptem una hipòtesi comuna en aquest camp i suposem que el gas està en equilibri hidrostàtic. Això vol dir que no hi ha grans moviments globals i, per tant, les forces de pressió estan perfectament equilibrades amb les altres forces presents. En aquest cas, el gradient de pressió en el gas està relacionada amb la gravetat local, segons l'expressió coneguda per qualsevol alumne que s'enfronti a l'estàtica dels fluids (però que pots saltar fàcilment si no et sents còmode amb les fórmules).

Tanmateix, es pot calcular la pressió del gas sempre que es conegui la temperatura i la densitat (en el cas de gasos ideals, sovint adaptada en aquest context, la pressió és proporcional a la densitat de la massa i la temperatura). Aquestes dues magnituds es poden mesurar estudiant els raigs tèrmics emesos per aquest gas, que es troba principalment en el rang dels raigs X a aquestes temperatures. Se'n poden extreure dos tipus d'informació: d'una banda les propietats espectrals (la descomposició en longituds d'ona) revelen la temperatura T del gas, mentre que la intensitat de la radiació (la quantitat total d'energia rebuda) permet rastrejar la densitat del gas emissor. El progrés d'aquest tipus d'observació va seguir, naturalment, el dels detectors de raigs X. Després dels precursors SAS1, Ariel-V, Exosat, Ginga, ROSAT, etc., els últims instruments de la pista XMM-Newton i Chandra (amb característiques força complementàries en termes de sensibilitat espectral: capacitat per determinar l'energia de la radiació rebuda, i resolució angular (capacitat per distingir fonts properes) permeten obtenir espectres des de diferents punts dels cúmuls. Ara hi ha una resolució suficient per produir mapes detallats de temperatura i densitat als cúmuls i per tant, determinar la distribució de la massa al cúmul.

El resultat és que la massa visible (essencialment el gas) constitueix al voltant del 10% de la massa total dels cúmuls.

Les observacions també permeten assegurar que es verifica la hipòtesi de l'equilibri hidrostàtic. En els pocs casos en què no ho és, alguna cosa violenta ha passat en un passat relativament recent. Les desviacions d'aquest equilibri permeten llavors entendre l'evolució passada del cúmul, per exemple per recórrer la història d'una col·lisió amb un altre cúmul.


Clic per engrandir. Emissió X al cúmul del Forn vist per Chandra. Crèdit Chandra-NASA

Les lents gravitacionals

També podem mesurar la quantitat de massa en cúmuls mesurant directament el potencial gravitatori, gràcies a l'efecte de la lent gravitacional. Aquest efecte es deu a la desviació dels raigs de llum per part d'objectes massius, i es tradueix en una distorsió de la imatge d'un objecte llunyà quan s'interposa un cos massiu entre aquest objecte i l'observador a la Terra. Se solen distingir dues situacions: lents febles, per a les quals les imatges es deformen simplement, es contrauen en direcció a l'objecte massiu; lents fortes per a les quals es dupliquen les imatges, una única font apareix com a diversos arcs (vegeu la figura següent). L'estudi d'aquestes lents gravitacionals permet sondejar la massa dels cúmuls, amb una particularitat interessant: aquest efecte és sensible a totes les masses presents, independentment de la seva naturalesa. Els resultats d'aquestes anàlisis s'acosten molt als que dóna l'estudi de l'emissió de raigs X pel gas calent: la matèria visible (gas i galàxies) representa, una vegada més, al voltant del 10% de la massa responsable dels efectes de lents. De fet, és possible anar més enllà i produir mapes de densitat de matèria fosca en cúmuls. Aleshores ens adonem que la matèria fosca es distribueix de manera molt més difusa que el gas, menys concentrada que les galàxies.


Clic per engrandir. A l'esquerra, emissió de raigs X (panell esquerra, vista per Chandra) i lents gravitacionals (panell dret, imatges HST: Abell 2390 a dalt, MS2137.3-2353 a continuació). Aquests dos cúmuls es troben a 2.500 i 3.100 milions d'anys llum respectivament. A la dreta, una altra imatge de lents gravitacionals. Els objectes blavosos són diverses imatges del mateix objecte situades molt darrere del cúmul visible en primer pla. Vegeu la il·lustració següent.


Clic per engrandir. El camí de la llum (línies turquesa) que ens arriba des de la galàxia de fons. Els raigs de llum són doblegats pel camp gravitatori del cúmul de primer pla i sembla que provenen d'altres direccions (línies grises).

L'efecte Sunyaev-Zeldovitch

Avenços recents en tècniques d'observació de la radiació còsmica de fons (CMB d'ara endavant, l'acrònim anglosaxó de Cosmic Microwave Background) ofereix un nou mètode per mesurar la quantitat de matèria continguda en cúmuls. En poques paraules, CMB és una radiació electromagnètica de baixa freqüència (en comparació amb la llum) que banya tot l'Univers. És la llum emesa quan es van formar els primers àtoms, la desaparició de gairebé totes les càrregues lliures que han fet l'Univers transparent, la llum present es pot propagar a distàncies molt llargues (vegeu el capítol següent per a més detalls). A causa de l'expansió de l'Univers, aquesta llum ha estat fortament desplaçada al vermell i ara apareix en el rang de microones.

Tanmateix, aquesta radiació pot interactuar amb el material que troba al seu camí. En particular, quan travessa una zona prou calenta perquè la matèria estigui present en forma de plasma, com ara al cor de les galàxies, pot interactuar amb electrons lliures. Això té un efecte observable: es modifica l'espectre del CMB. Això s'anomena efecte Sunyaev-Zeldovitch. Observant i analitzant amb detall la distorsió de l'espectre CMB, podem deduir diverses característiques del medi, en particular la seva densitat d'electrons així com la seva temperatura. Per tant, aquesta informació és completament complementària a la que proporciona l'estudi de l'emissió X del gas calent.


Clic per engrandir. Imatges del cúmul A3667. Al mig, imatge en X obtinguda per ROSAT, a l'esquerra alteració de la temperatura del CMB a causa d'aquest cúmul. Crèdit: Melanie Johnston-Hollitt

Formació dels cúmuls de galàxies

Els tres tipus d'observacions anteriors donen una indicació directa de la massa dels cúmuls. Un quart enfocament proporciona pistes sòlides: com recordarem amb més detall més endavant, la cosmologia permet estudiar la formació dels cúmuls de galàxies per col·lapse gravitatori de la manca d'homogeneïtat del fluid primordial. Els detalls d'aquest col·lapse depenen molt de la composició de l'Univers, i de nou de manera molt notable, els escenaris cosmològics coincideixen amb les observacions només si l'Univers està format per una gran quantitat de matèria fosca. Tornarem més endavant a les simulacions cosmològiques i a la informació que poden aportar sobre les propietats de la matèria fosca.

Clic per engrandir.  Simulació cosmològica de la formació de cúmuls de galàxies, per a diferents models cosmològics. Cada línia representa l'evolució en el temps de la distribució de la matèria fosca (les zones més concentrades són més brillants) per a un determinat tipus de model (Lambda CDM, SCDM, etc.), les imatges estan separades per uns quants milers de milions d'anys. (font: Virgo, dirigida per Joerg Colberg)
 
Resum

La matèria visible dels cúmuls (el gas i les galàxies, aquestes últimes només representen una petita fracció de la massa del gas), només representa al voltant del 10% de la seva massa gravitatòria.

Veure:

Capítol anterior: 2 La matèria fosca; Urà i Neptú, Mercuri i Vulcà
Capítol següent: 4 La matèria fosca: La cosmologia (en preparació)Ho he vist aquí.

27/12/2022

Catàleg Caldwell del Hubble. Objecte C63


Clic per engrandir. Imatge de Caldwell 63. Crèdit: NASA, NOAO, ESA, el Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner (STScI), i T.A. Rector (NRAO)

Molts dels objectes Caldwell es troben a milions d'anys llum de distància, però Caldwell 63 és just al nostre veïnat còsmic, a només uns 650 anys llum, a la constel·lació d'Aquari. També catalogada com a NGC 7293, Caldwell 63 es coneix comunament com la nebulosa de l'Hèlix. Es tracta d´una nebulosa planetària de proporcions gegantines, amb un anell brillant que s´estén al llarg de gairebé 3 anys llum i característiques exteriors més tènues que s´estenen encara més lluny. Les nebuloses planetàries com aquesta no tenen cap relació real amb els planetes, però s'anomenen així perquè moltes tenen forma de disc que semblen planetes quan s'observen a través de telescopis petits. Es formen quan una estrella de massa mitjana mor i es desprèn de les capes gasoses exteriors. Aquestes capes són expulsades a l'espai a velocitats sorprenents i brillen gràcies a l'energia despresa per l'estrella moribunda. La nebulosa de l'Hèlix és una de les nebuloses planetàries més properes a la Terra, cosa que ofereix als científics una visió detallada d'aquest tipus de mort estel·lar.

Com que és tan a prop, la Nebulosa de l'Hèlix sembla tenir gairebé la meitat de l'amplada de la Lluna plena. Així que per capturar aquesta vista, els astrònoms del Hubble van haver de prendre diverses exposicions utilitzant l'Advanced Camera for Surveys (càmera avançada de sondejos), que després es van combinar amb l'àmplia visió de la Càmera de Mosaic del telescopi de 0,9 metres de la National Science Foundation al Kitt Peak National Observatory. Els colors de la imatge corresponen a l'oxigen brillant (blau) i a l'hidrogen i nitrogen (vermell).

Clic per engrandir. Circells semblants a cometes s'agrupen al llarg de la vora interior de l'anell de gas vermellós exterior de la nebulosa. Aquesta imatge composta és una barreja perfecta de les imatges ultra nítides del Hubble preses amb l'Advanced Camera for Surveys combinades amb l'àmplia visió de la Càmera de Mosaic del telescopi de 0,9 metres de la National Science Foundation al Kitt Peak National Observatory. Crèdits: NASA, NOAO, ESA, Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner (STScI), i T.A. Rector (NRAO)

Gràcies a les observacions de la nebulosa realitzades pel Hubble, els científics han fet alguns descobriments sorprenents. Pel que sembla, la nebulosa de l'Hèlix no té forma de "donut", com sembla. En canvi, està formada per dos discos gairebé perpendiculars entre si: la part interior (la regió blava de la imatge del Hubble) està "inclinada" respecte a l'anell exterior. El Hubble també ha captat circells semblants a cometes que ha revelat que els nusos gasosos són probablement el resultat d'una col·lisió entre gasos. L'estrella moribunda expulsa gas calent des de la superfície, que xoca amb el gas més fred que va expulsar 10.000 anys abans. Finalment, els nusos es dissiparan a la freda negror de l'espai interestel·lar.


Clic per engrandir. Els gasos xoquen a prop de l'estrella moribunda que va produir la nebulosa de l'Hèlix. Els astrònoms han anomenat "nusos cometaris" als objectes foscos amb forma de capgròs de la cantonada superior dreta, perquè els seus caps brillants i les cues de gas s'assemblen a cometes. Cada cap gasós té almenys dues vegades la mida del nostre sistema solar; cada cua s'estén 160.000 milions de quilòmetres, unes mil vegades la distància de la Terra al Sol.  Crèdits: C. Robert O'Dell i Kerry P. Handron (Rice University), NASA

Descoberta per l'astrònom alemany Karl Ludwig Harding el 1823, la nebulosa de l'Hèlix és un dels objectius favorits dels astrònoms aficionats. S'observa millor a principis de primavera des de l'hemisferi sud, però es pot trobar a baixa altura al cel tardorenc des de l'hemisferi nord. Amb una magnitud de 7,3, es pot veure amb un telescopi petit o fins i tot amb prismàtics en cels foscos. Un filtre de nebulosa augmentarà el contrast i oferirà vistes encara millors.

Per a més informació sobre les observacions del Hubble de Caldwell 63, vegeu (en anglès):

- Glòria iridescent d'una nebulosa planetària propera
- El Hubble descobreix milers de fragments gasosos al voltant d'una estrella moribunda
- Un nou gir en una vella nebulosa

26/12/2022

Una corona de formació estel·lar a NGC 7469


Clic per engrandir. Aquesta imatge mostra una galàxia espiral dominada per una regió central brillant. La galàxia té tonalitats blau-porpra amb regions taronja-vermelles plenes d'estrelles. També és visible un gran pic de difracció, que apareix com un patró d'estrelles sobre la regió central de la galàxia. Moltes estrelles i galàxies omplen l'escena de fons. Crèdit: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. S. Evans

Aquesta imatge està dominada per NGC 7469, una galàxia espiral lluminosa d'uns 90.000 anys llum de diàmetre que es troba a uns 220 milions d'anys llum de la Terra, a la constel·lació del Pegàs. La seva galàxia companya IC 5283 és parcialment visible a la part inferior esquerra d'aquesta imatge.

Aquesta galàxia espiral ha estat estudiada recentment com a part del programa de divulgació científica GOALS (Great Observatories All-sky LIRGs Survey; Sondeig de Grans Observatoris de tot el cel de galàxies lluminoses en l'infraroig) amb el telescopi espacial James Webb de NASA/ESA/CSA, l'objectiu del qual és estudiar la física de la formació estel·lar, el creixement de forats negres i la retroalimentació en quatre galàxies lluminoses en l'infraroig proper en procés de fusió. Altres galàxies estudiades com a part del sondeig inclouen les imatges anteriors del Mes II ZW 096 i IC 1623 d'ESA/Webb.

NGC 7469 alberga un nucli galàctic actiu (AGN), que és una regió central extremadament brillant dominada per la llum emesa per la pols i el gas al caure en el forat negre central de la galaxia. Aquesta galàxia ofereix als astrònoms l'oportunitat única d'estudiar la relació entre els AGN i l'activitat estelar, ja que aquest objecte en particular alberga un AGN que està envoltat per un anell estelar a una distància de gairebé 1.500 anys-llum. Encara que NGC 7469 és un dels AGN millor estudiats del cel, la naturalesa compacta d'aquest sistema i la presència d'una gran quantitat de pols han dificultat als científics assolir tant la resolució com la sensibilitat necessària per estudiar aquesta relació en l'infraroig. Ara, amb Webb, els astrònoms poden explorar l'anell estelar de la galàxia, l'AGN central i el gas i la pols que hi ha entre ambdós.

Utilitzant els instruments MIRI, NIRCam i NIRspec del Webb per obtenir imatges i espectres de NGC 7469 amb detall sense precedents, l'equip de GOALS ha descobert una sèrie de detalls sobre l'objecte. Això inclou cúmuls de formació estel·lar molt joves mai vistos abans, així com bosses de gas molecular molt calent i turbulent, i proves directes de la destrucció de petits grans de pols a uns centenars d'anys llum del nucli, cosa que demostra que l'AGN està impactant en el medi interestel·lar circumdant. A més, sembla que gas atòmic difús i altament ionitzat surt del nucli a uns 6,4 milions de quilòmetres per hora, part d'un flux galàctic que ja s'havia identificat anteriorment, però que ara Webb revela amb detall sorprenent. Amb l'anàlisi dels rics conjunts de dades de Webb encara en curs, és segur que es revelaran més secrets d'aquest AGN local i laboratori de brots estel·lars.

Una característica destacada d'aquesta imatge és la cridanera estrella de sis puntes que s'alinea perfectament amb el cor de NGC 7469. A diferència de la galàxia, no és un objecte celeste real, sinó un artefacte d'imatge conegut com a pic de difracció, causat per l'AGN brillant i sense resoldre. Els pics de difracció són patrons produïts quan la llum es corba al voltant de les vores esmolades d'un telescopi. El mirall primari de Webb està compost per segments hexagonals que contenen vores contra els quals la llum es difracta, donant lloc a sis pics brillants. També hi ha dues puntes més curtes i febles, creades per la difracció del puntal vertical que ajuda a sostenir el mirall secundari de Webb.Ho he vist aquí.

25/12/2022

Descobriment d'un nou tipus d'exoplaneta ric en aigua


Clic per engrandir. Dins del sistema planetari Kepler-138, aquí una recreació artística, s'amaguen dos planetes fets majoritàriament d'aigua. Crèdit: NASA, ESA, L. Hustak (STScl)

Aigua, els investigadors ja n'han trobat en altres planetes que no siguin la nostra Terra. Fins i tot en planetes més enllà del nostre sistema solar. Però aquests dos exoplanetes que avui ens presenten són excepcionals. Poden estar formats principalment per aigua!


Els exoplanetes  Què són els exoplanetes, on es troben i per què són tan interessants?

"Waterworld" de Kevin Costner no va ser el món més acollidor. Afortunadament, aquest tipus de món no existeix enlloc més que en les teories dels científics. Dels més de 5.000 exoplanetes descoberts fins ara, ni un de sol és un "món aquàtic", ni un de sol és un "món oceànic". Però els astrònoms de la Universitat de Mont-real (Canadà) sembla que acaben d'aconseguir, a uns 218 anys llum de la Terra, els que podrien ser els dos primers observats mai.

Entre el 2014 i el 2016, els investigadors van apuntar els telescopis espacials Hubble i Spitzer al sistema planetari conegut com a Kepler-138. Es troba a la constel·lació de la Lira. Des del 2014, els astrònoms havien identificat, gràcies a les dades del telescopi espacial Kepler, tres exoplanetes. Les observacions de Hubble i Spitzer han descobert un quart planeta allà situat a l'anomenada zona habitable de la seva estrella. I és amb aquesta nova informació que els investigadors van avaluar les mides i masses de dos exoplanetes del sistema, Kepler-138 c i Kepler-138 d.

Primera sorpresa: tot i que s'imaginaven que eren radicalment diferents, van resultar ser molt semblants. Gairebé bessons. Tots dos tenen un volum més de tres vegades més gran que el del nostre planeta. Però de massa només el doble. Densitats, per tant, molt inferiors a les de la Terra. El que suggereix que una part important del seu volum -fins a la meitat- està format per quelcom més lleuger que la roca -que constitueix planetes semblants al nostre- però també més pesat que l'hidrogen o l'heli que constitueixen la majoria dels gegants gasosos. Així doncs una mica d'aigua?

Molta aigua per a aquests planetes
 
Fins aleshores, els astrònoms pensaven que els planetes una mica més grans que els nostres s'hi semblaven molt. També parlaven de les súper-Terres. Aleshores, com descriure aquests exoplanetes recentment estudiats? Probablement com les versions ampliades d'Europa o Encèlad, llunes riques en aigua al voltant de Júpiter i Saturn. Però més a prop de la seva estrella. I així, no amb una superfície gelada, sinó amb una gran embolcall de vapor d'aigua.
 

Clic per engrandir. Kepler-138 d tindria un interior compost per metalls i roques. Però també una gruixuda capa d'aigua a alta pressió en diverses formes (aigua supercrítica i potencialment líquida) a les profunditats del planeta, en blau fosc i una gruixuda embolcall de vapor d'aigua (tons de blau) a sobre. Capes amb una profunditat d'uns 2.000 quilòmetres. La Terra, en comparació, té una profunditat oceànica mitjana de menys de 4 quilòmetres. Crèdit: Benoit Gougeon, Universitat de Mont-real

Els investigadors assenyalen que la temperatura de l'atmosfera de Kepler-138 c i Kepler-138 d és probablement més alta que el punt d'ebullició de l'aigua. Per tant, aquests planetes poden no tenir oceans superficials. No hi ha gaire a veure amb el Waterworld de Kevin Costner doncs. Però tot això haurà d'esperar a la confirmació de les observacions fetes amb el telescopi espacial James Webb. Aquest de fet, hauria de permetre revelar la composició de les atmosferes d'aquests estranys exoplanetes.

Els astrònoms ja estan entusiasmats amb aquesta nova diversitat descoberta entre els planetes del nostre Univers. Objectes amb la densitat de les llunes gelades del nostre Sistema Solar, però molt més grans i massius. Una diversitat que probablement resulta d'una gran varietat de processos de formació i evolució encara per definir.


Ho he vist aquí.

24/12/2022

NADAL 2022

Estimats lectors i lectores

Des de Sci-Bit us volem desitjar que gaudiu d'unes Bones Festes de Nadal i una magnífica entrada i estada a l'òrbita del 2023.

Una rosa amb un altre nom.


Clic per engrandir.  Nebulosa Roseta. Crèdits: Imatge Raigs X (NASA/CXC/SAO/J. Wang et al), Imatge Òptica (DSS & NOAO/AURA/NSF/KPNO 0.9-m/T. Rector et al)

Encara que aquesta imatge plena d'estrelles pugui semblar una calavera, és poc més que un efecte  òptic. En realitat, aquesta imatge composta de l'observatori de Raigs X Chandra de la NASA mostra una porció de la nebulosa Roseta, anomenada així per la seva disposició en forma de rosa, que es troba a uns 5.000 anys llum de la Terra.

Les dades de Chandra revelen centenars d'estrelles joves agrupades al centre de la imatge i altres cúmuls més febles a banda i banda. Observacions del Digitized Sky Survey (Estudi digitalitzat del cel) i del Kitt Peak Observatory revelen les estrelles que s'amaguen a l'interior d'aquest delicat capoll de rosa còsmic. Aquestes estrelles supercalentes, anomenades estrelles O, han desprès capes de pols i gas amb la seva potent radiació i els seus vents, revelant una cavitat de pols més freda. Algunes de les estrelles O de Roseta es poden veure a la cavitat en forma de bombolla; tanmateix, les dues estrelles més grans d'aquesta imatge no són a la nebulosa pròpiament dita.

Observacions de Chandra han revelat que la regió més fosca de Roseta és un viver d'estrelles acabades de formar. Dins del dens núvol molecular que constitueix la "mandíbula" d'aquesta disposició en forma de crani, centenars d'estrelles nounades estan embolicades sota un vel gasós.

Descripció de la imatge: Un cúmul d'estrelles s'assembla a un acolorit crani humà a l'espai. Les observacions amb raigs X vermells revelen centenars d'estrelles joves a prop del centre de la imatge. Grans i denses bosses de gasos porpra, taronja, verd i blau entrellaçats amb pols formen l'estructura òssia d'aquest crani còsmic. Dins les cavitats oculars de la calavera, estrelles blaves brillants destaquen sobre la foscor de l'espai. La capa de pols i gas que forma l'estructura òssia és visiblement més densa a la part inferior dreta de la imatge, creant una espessa capa que impedeix la visió de les estrelles acabades de formar a la regió. Els cantons superiors de la imatge mostren un fons de foscor espacial esquitxat d'estrelles.

Un estudi de Chandra del cúmul situat a la dreta de la imatge, anomenat NGC 2237, proporciona el primer sondeig de les estrelles de baixa massa d'aquest cúmul satèl·lit. Anteriorment només s'havien descobert 36 estrelles joves a NGC 2237, però el treball de Chandra ha augmentat aquesta mostra a unes 160 estrelles. La presència de diverses estrelles emissores de raigs X al voltant dels pilars i la detecció d'un flux sortint -comunament associat a estrelles molt joves- que s'origina en una zona fosca de la imatge òptica indiquen que la formació estel·lar continua a NGC 2237 (el flux sortint i alguns dels pilars apareixen marcats en un primer pla). Combinant aquests resultats amb estudis anteriors, els científics conclouen que primer es va formar el cúmul central, seguit de l'expansió de la nebulosa, que va desencadenar la formació dels cúmuls veïns, inclòs NGC 2237.


Ho he vist aquí.

22/12/2022

Recordem a Carl Sagan en el 26e aniversari de la seva mort


Clic per engrandir. Imatge promocional de Carl Sagan pel seu programa COSMOS. Crèdit: PBS.

Carl Sagan (1934-1996) astrònom i escriptor polifacètic, a més d'un incansable divulgador científic que va acostar les persones al coneixement del meravellós i immens cosmos. Carl Sagan es va fer famós mundialment gràcies a la sèrie de televisió "Cosmos", amb la qual va mostrar els misteris de l'univers a una audiència a què fins aleshores els eren totalment desconeguts. Sagan amb aquests documentals va despertar un munt de vocacions d'estudis relacionats amb l'espai exterior. La sèrie de 13 episodis va ser emesa als Estats Units per la cadena PBS; Public Broadcasting Service.

Ens caldria més d'una entrada al blog per poder descriure tota la feina que va fer Carl Sagan, durant la seva vida, així que hem fet una tria de diferents articles trobats a la xarxa, els hem cuinat una mica i aquí en teniu el resultat, que esperem us agradi i qua a més serveix com a petit homenatge a la seva figura en el 22e aniversari de la seva mort. 

No farem menció de gairebé tot el que es pot trobar a la xarxa en català, per motius obvis. 

Quan encara era molt petit, els seus pares, atenent les creixents necessitats intel·lectuals, el van apuntar a una biblioteca pública: va ser un moment que canviaria la seva vida per sempre. "Li vaig demanar al bibliotecari algun llibre sobre les estrelles. I la resposta a les meves preguntes era impressionant. Va resultar que el Sol era una estrella que estava molt a prop nostre. Que les estrelles eren sols, encara que estaven tan lluny que les vèiem com mers puntets de llum, la veritable escala de l'univers es va revelar davant meu. Va ser una mena d'experiència religiosa. Hi havia una magnificència en això, una grandesa, una sensació de magnitud que mai després m'ha abandonat". 

Alumne brillant, es va doctorar en astrofísica a Chicago. Ambiciós i corredor, va saber establir excel·lents contactes professionals que, juntament amb les seves grans qualitats intel·lectuals, el van portar fins a Harvard el 1963. Les actituds dels seus col·legues ja s'alineen en dos bàndols definits que no deixarien d'acompanyar-lo al llarg de la seva carrera: els qui el jutgen audaç, imaginatiu, brillant i creador; o els qui ho veuen oportunista, poc seriós i inconstant. El 1968 es va traslladar a la Universitat de Cornell, on va treballar fins a la seva mort el 1996.


Clic per engrandir. Carl Sagan va ser un gran divulgador científic.

Un missatge a l'espai i la cerca de vida extraterrestre

A la dècada de 1950, Sagan va treballar com a assessor de la NASA, on una de les seves comeses va ser instruir els tripulants del Programa Apol·lo abans de partir cap a la Lluna. També va participar en la preparació d'experiments a moltes de les missions que van enviar naus robòtiques a explorar el sistema solar. Va concebre la idea d'afegir un missatge universal i perdurable a les naus destinades a abandonar el sistema solar, un missatge que pogués ser comprensible per a qualsevol intel·ligència extraterrestre que el trobés. Sagan va ser l'autor del primer missatge físic enviat a l'espai exterior: una placa anoditzada, unida a la sonda espacial Pioneer 10, llançada el 1972. Sagan va seguir perfeccionant els seus dissenys i va ajudar a desenvolupar i preparar un disc d'or que seria llançat amb les ja mítiques sondes Voyager el 1977.

Sagan creia en l'existència de vida extraterrestre, fins i tot en l'existència de civilitzacions alienígenes, molt abans que fossin descoberts els primers planetes més enllà del sistema solar (avui coneguts com a exoplanetes). Per a ell era una qüestió de pura lògica: si la raça humana era producte de processos naturals, i sent l'univers tan gran, per la lògica de les matemàtiques, devien existir altres civilitzacions avançades en planetes amb unes condicions igual de favorables que al nostre per al desenvolupament de la vida complexa. Sagan va ajudar a impulsar el programa SETI, de l'acrònim anglès Search for Extra Terrestrial Intelligence (recerca d'intel·ligència extraterrestre), i esperava que tard o d'hora es pogués trobar algun senyal que fos indicatiu de l'existència de civilitzacions alienígenes. Sagan fins i tot va arribar a afirmar que li fastiguejava la idea de morir-se sense haver viscut aquell moment en què escoltéssim per primera vegada el so d'una veu procedent de l'espai exterior.

Un científic per a l'eternitat

Carl Sagan va ser mundialment reconegut per la seva faceta de sòlid divulgador científic amb un punt filosòfic. Va escriure més de vint llibres i va publicar centenars d'articles. Tot i això, Sagan mai va rebre el Premi Nobel. El 20 de desembre del 1996, i com a conseqüència d'una estranya forma de càncer (síndrome mielodisplàstica), pel qual es va haver de sotmetre a tres trasplantaments de medul·la òssia, Carl Sagan va morir als 62 anys a causa d'una pneumònia. Per a les generacions futures quedarà la visió que aquest gran pensador ens va deixar de l'univers: "El cosmos és tot el que és, tot el que va ser i tot el que serà. Les nostres més lleugeres contemplacions del cosmos ens fan estremir: sentim com un pessigolleig ens omple els nervis, una veu muda, una lleugera sensació com d'un record llunyà o com si caiguéssim des de gran altura. Sabem que ens aproximem al més gran dels misteris".


Carl Sagan i la seva última esposa Ann Druyan cofundadora amb Sagan i presidenta de la Planetary Society. Crèdit: carlsagan.com

Carl Sagan i la vida extraterrestre.

La vida i l´obra científica de Carl Sagan s´examinen a la llum del projecte SETI (Cerca d´Intel·ligència Extraterrestre). Es presenta la seva personalitat extravagant i els èxits i fracassos de la seva contribució al SETI. També es descriu la seva carrera com a estrella mediàtica en relació amb les seves activitats al SETI.

L'Institut SETI va començar sent petit, amb un sol projecte –el programa SETI de la NASA– i dos empleats, el fundador Tom Pierson (antic administrador de subvencions de la Universitat Estatal de San Francisco) i l'astrònoma Jill Tarter. Al llarg dels anys, s'han anat afegint altres disciplines de recerca a la cartera de l'Institut, totes unificades per la seva rellevància per a la recerca i la comprensió de la vida més enllà de la Terra. Actualment, l'Institut compta amb uns 100 científics, a més d'especialistes en administració, educació i divulgació.

El treball astronòmic de Tarter s'il·lustra a la novel·la Contact de Carl Sagan. El personatge de la protagonista, Eleanor Ellie Arroway, està inspirat en la seva persona. A la versió cinematogràfica del llibre el 1997, la protagonista Ellie Arroway va ser interpretada per Jodie Foster. Tarter va conversar amb l'actriu durant mesos abans i durant el rodatge, i Arroway es va basar en gran part en el treball de Tarter.

Podeu llegir més sobre la història de l'Institut fent un clic aquí (en anglès).


Clic per engrandir. Estem sols?. Crèdit: seti.org

Però, com va arribar Sagan a SETI? “Quan tenia deu anys vaig decidir... que l'univers era ple. Hi havia massa llocs perquè fos l'únic planeta habitat”. El seu millor biògraf, Keay Davidson, afegeix: “La pèrdua de fe de Sagan va coincidir amb la seva progressiva fascinació per la vida extraterrestre”. De mica en mica, SETI es va convertir en el tema central i unificador de la seva activitat científica. A finals dels 60 treballava en camps tan dispars com són els microclimes de Mart, la síntesi del vector d'energia ATP, la matèria orgànica en meteorits o l'emigració interestel·lar de microbis, l'únic punt comú de la qual era abordar SETI des de diferents perspectives.

Paradoxalment, a mesura que es realitzava l'irresistible ascens a la fama mediàtica, arribaven males notícies del costat de SETI. Amb el seu amic Frank Drake va examinar diverses galàxies des de l'observatori d'Arecibo (Puerto Rico). Però, després de diversos dies analitzant possibles senyals extraterrestres, no hi van trobar res. “Em vaig sentir deprimit […] no hi havia ningú en aquests estels intentant connectar amb nosaltres”, afirmaria posteriorment.

La vida terrestre de Carl Sagan va concloure el 20 de desembre del 1996. Va ser la d'un visionari? En vista dels descobriments més recents, ho sembla. Ja portem trobats més de 4.800 exoplanetes, molècules a l'espai interestel·lar de fins a 13 àtoms i aminoàcids en meteorits. Els maons bàsics de la vida es mostren més i més abundants al cosmos a mesura que les nostres exploracions progressen. Aquestes notícies li haurien encantat. Tot i això, seguim sense escoltar veus, sense rebre senyals intel·ligents, sense saber si estem completament sols en aquest univers en expansió cada vegada més immens i misteriós. Hem d'anomenar-lo mistificador? Jo retinc l'opinió d'un altre “monstre” de la divulgació, S. J. Gould: “Amb la mort de Carl Sagan hem perdut un gran científic i el millor divulgador del segle xx, sinó de tots els temps.”

El seu deixeble Neil deGrasse Tyson, va tenir a Sagan com a professor, segueix la seva estela pel que fa a la divulgació astronòmica, presentant la magnífica sèrie "Cosmos: A Space-Time Odyssey", una actualització de la sèrie divulgativa Cosmos: Un viatge personal de Carl Sagan.  

Sagan i The Planetary Society

The Planetary Society va ser fundada el 1980 per Carl Sagan, Bruce Murray i Louis Friedman com abanderats de les ajudes públiques de l'exploració espacial i la recerca de vida extraterrestre. Fins a la seva mort el 1996, la Societat va ser dirigit activament per Sagan, que va utilitzar la seva fama i poder polític per influir en el clima polític de l'època, inclòs la protecció de SETI el 1981 de la cancel·lació del Congrés. Al llarg dels anys 1980 i 1990, la Societat va empènyer el seu programa científic i tecnològic, el que va portar a un major interès en l'exploració planetària basada en explorador i la missió New Horizons de la NASA a Plutó. Actualment l'entitat està presidida per la seva darrera esposa, Ann Druyan.

El cosmos també és dins nostre. Som fets de material estel·lar. Som la manera que té el cosmos de conèixer-se a si mateix.
Carl Sagan

18/12/2022

El nou Meteosat ja està en òrbita

El Meteosat, potser el satèl·lit més conegut per tothom, fa un nou pas en la millora de les seves prestacions. El nou Meteosat, el primer de la tercera generació, el MTG-I, al que seguiran en els propers anys 5 satèl·lits més del sistema MTG, va ser enlairat el passat 13 de desembre fins a una òrbita geoestacionària, des d'on tot el conjunt proporcionarà dades critiques per al pronòstic meteorològic els propers 20 anys.

El MTG-I incorpora dos tipus de generador d'imatges

Els satèl·lits Meteosat Third Generation Imager (MTG-I) porten dos instruments completament nous, un el Flexible Combined Imager (FCI-Visor Combinat Flexible) i el primer Lightning Imager d'Europa (Caçador de llamps), que proporcionen dades d'alta qualitat per millorar la previsió meteorològica.

Clic per engrandir. Recreació artística del primer MTG-I. Crèdit: ESA/Mlabspace, CC BY-SA 3.0 IGO

Flexible Combined Imager és l'instrument en forma de con. Aquest nou instrument és el successor natural de l'Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI), és un instrument que mesura la radiació infraroja i visible en dotze canals espectrals diferents que porten els actuals satèl·lits Meteosat de Segona Generació. Mentre que SEVIRI té 12 canals espectrals, el Flexible Combined Imager (FCI) de MTG té 16 canals. Opera a longituds d'ona entre 0,3 i 13,3 micres i té una resolució espacial d'1-2 km, proporcionant una imatge completa de la Terra cada 10 minuts. A més, pot funcionar en una manera d'imatges ràpides d'alta resolució espacial", que permet "ampliar" zones més petites del disc terrestre amb quatre canals espectrals, però amb més resolució espacial (fins a 0,5 km) i proporcionant imatges de dades de regions seleccionades cada 2,5 minuts.

El Lightning Imager, que es veu a l'esquerra del Flexible Combined Imager, té quatre telescopis òptics idèntics. Ofereix una capacitat completament nova per als satèl·lits meteorològics europeus. Vigilarà contínuament més del 80% del disc terrestre a la recerca de descàrregues de llamps, que tinguin lloc entre els núvols o entre els núvols i el terra. Aquest nou instrument permetrà detectar tempestes severes en les primeres fases i, per tant, serà clau per emetre alertes a temps. Els seus detectors són tan sensibles que podran detectar llampecs relativament febles, fins i tot a plena llum del dia.

Els panells solars MTG-I es despleguen

El llançament del primer satèl·lit Meteosat de tercera generació (MTG-I1) va ser en un coet Ariane 5 des del port espacial europeu de Kourou, a la Guaiana Francesa. La imatge de més avall mostra els panells solars del satèl·lit en procés de desplegament

MTG-I1 és el primer dels sis satèl·lits que formen el sistema MTG complet, que proporcionarà dades crítiques per a la predicció meteorològica durant els propers 20 anys. En ple funcionament, la missió constarà de dos satèl·lits MTG-I i un satèl·lit de sondeig MTG (MTG-S) que treballaran en tàndem.


Clic per engrandir. Recreació artística del desplegament dels panells solars del MTG-I. Crèdit: ESA/Mlabspace, CC BY-SA 3.0 IGO

Els satèl·lits MTG-I porten dos instruments completament nous, un generador d'imatges combinades flexible i el primer generador d'imatges de raigs d'Europa, que proporcionen dades d'alta qualitat per millorar la previsió meteorològica. 


Ho he vist aquí i aquí.

16/12/2022

Un espectacle pirotècnic celestial

En aquesta imatge del telescopi espacial Hubble de la NASA i l'ESA semblen onejar a la pantalla fragments del romanent de supernova DEM L 190, de colors esgarrifosos. Les làmines delicades i els filaments intricats són restes de la mort cataclísmica d'una estrella massiva que una vegada va viure al Gran Núvol de Magalhães, una petita galàxia satèl·lit de la Via Làctia. DEM L 190 -també coneguda com a LMC N49- és el romanent de supernova més brillant del Gran Núvol de Magalhães i es troba a uns 160.000 anys-llum de la Terra, a la constel·lació de l'Orada.


Clic per engrandir. Imatge del Hubble de DEM L 190. Crèdit: ESA/Hubble & NASA, S. Kulkarni, Y. Chu; CC BY 4.0

Aquesta sorprenent imatge va ser creada amb dades de dues investigacions astronòmiques diferents, utilitzant un dels instruments retirats del Hubble, la Càmera Planetària de Camp Ampli 2 (WFPC2). Aquest instrument ha estat substituït pel Wide Field Camera 3 més potent, però durant la seva vida operativa va contribuir a la ciència d'avantguarda i va produir una sèrie d'impressionants imatges de divulgació pública. La primera de les dues investigacions de la WFPC2 va utilitzar el DEM L 190 com a laboratori natural on estudiar la interacció de les restes de supernova i el medi interestel·lar, la tènue barreja de gas i pols que es troba entre les estrelles. Al segon projecte, els astrònoms van recórrer al Hubble per precisar l'origen d'un Repetidor de tènues Raigs Gamma, un enigmàtic objecte a l'aguait de DEM L 190 que emet repetidament ràfegues de raigs gamma d'alta energia.

Aquesta no és la primera imatge del DEM L 190 que es fa pública: el 2003 es va publicar un retrat anterior d'aquest romanent de supernova. Aquesta nova imatge incorpora dades addicionals i tècniques millorades de processament d'imatges, fent que aquest espectacular espectacle de focs artificials celestes sigui encara més impactant!
Ho he vist aquí.

13/12/2022

Dossier. La matèria fosca; 2 Urà i Neptú, Mercuri i Vulcà 

En aquesta fitxa es presenten les diferents pistes que porten a la hipòtesi de la matèria fosca, així com diverses propostes que s'han fet per intentar dilucidar-ne la naturalesa. 

Començarem amb un relat breu, o més aviat un episodi de la Història de la Ciència, que sembla tenir poc a veure amb els problemes moderns de matèria fosca, ja que parlarem de planetes. Tanmateix, la petita ensenyança d'aquesta història pot servir de guia en les pàgines següents.

Clic per engrandir. Urà i Neptú vistos per la missió Voyager 2 de la NASA. Crèdit: NASA, Voyager Science Team.

Molt aviat en la història de l'astronomia, es va observar que algunes posicions que ocupaven l'estrelles al cel variaven amb el temps. Alguns d'aquests objectes celestes s'han identificat com a planetes (l'arrel grega de la paraula "planeta" significa "vagant"). Els seus moviments al cel poden ser molt complexos i s'han ideat sistemes sofisticats per tenir en compte aquesta complexitat. 

Les òrbites dels planetes

De fet, malgrat les aparences, els planetes descriuen trajectòries senzilles a l'espai: es tracta d'el·lipses (primera llei de Kepler). La complexitat del moviment al cel es deu principalment al fet que observem aquest moviment des de la Terra que també està en moviment. La forma el·líptica de les trajectòries s'explica bé per la hipòtesi que els planetes estan relacionats amb el Sol per una força d'atracció, segons la llei de gravitació universal formulada per Newton. De fet, la llei de Kepler és precisa per a un sol planeta que orbita una estrella, però no tan exactament quan hi ha múltiples planetes, cadascun pertorba lleugerament el moviment dels altres i les òrbites resultants tenen diferents formes una mica més complexes. Si coneixem la posició de tots els planetes en un moment donat, podem calcular aquestes pertorbacions amb la llei de Newton, i comparar la trajectòria calculada amb el moviment observat. Dins dels límits dels errors experimentals, l'acord és molt bo per a la majoria dels planetes. Això indica que, efectivament, la llei de l'atracció formulada per Newton té en compte la força que uneix els planetes al Sol.

Les errades d'Urà i el descobriment de Neptú

Quan vam intentar fer aquesta comparació amb més precisió, van aparèixer diversos problemes. En primer lloc, ens vam adonar a principis del segle XIX que el moviment que es calculava per Urà (aleshores l'últim planeta conegut del Sistema Solar) no coincidia amb l'observat. El 1845 dos astrònoms, Adams i Le Verrier tenen independentment, la mateixa idea per resoldre aquest problema. Presenten la hipòtesi que la pertorbació es deu a un nou planeta situat més enllà d'Urà. Van més enllà i calculen la posició que hauria d'ocupar aquest planeta per explicar les anomalies de la trajectòria d'Urà. Aleshores s'apunta un telescopi cap a la posició prevista i el 1846 s'observa el nou planeta: és Neptú!

Clic per engrandir. El planeta Urà. Crèdit: Erich Karkoschka, Universitat d'Arizona


Clic per engrandir. Urà a l'esquerra, i el seu element inquietant, Neptú, a la dreta

Les errades de Mercuri i la relativitat general

La història es repeteix deu anys després. El 1855, Le Verrier va observar una altra anomalia en el moviment de Mercuri: el seu periheli (el punt de la seva òrbita en què el planeta està més a prop del Sol) gira al voltant del Sol una mica massa ràpid en comparació amb els càlculs. Parlem "d'avanç del periheli de Mercuri". A partir de l'èxit anterior, assumeix que aquesta anomalia també es deu a un nou planeta. Torna a calcular la posició que hauria de tenir per explicar l'anomalia de Mercuri, i troba que la seva òrbita hauria d'estar dins la de Mercuri, molt a prop del Sol. Aquest hipotètic planeta ja té un nom: Vulcà. Aquesta vegada, però, malgrat tots els esforços astronòmics per observar-lo

a la posició prevista, ningú pot veure'l. Cal dir que és una situació experimental difícil: es tracta d'observar un planeta situat molt a prop del Sol. S'han proposat diverses explicacions, la presència de gas, asteroides, però caldrà esperar al 1915 perquè es trobi la solució radical: no hi ha cap planeta nou, i tal com mostra Einstein aquell any, l'anomalia prové del fet que hem utilitzat la mecànica newtoniana per calcular el moviment de Mercuri, mentre que la gravitació ha d'apel·lar a una altra teoria, la relativitat general.

La diferència és molt petita per als planetes més allunyats del Sol que Mercuri, perquè el camp gravitatori és menys fort allà, però és suficient en el cas de Mercuri per conduir a l'anomalia observada. Els càlculs de la relativitat general condueixen naturalment al valor correcte de l'avanç del periheli de Mercuri. Tingueu en compte que aquest fenomen d'avanç del periheli s'ha demostrat des d'aleshores per a altres planetes; Mart, la Terra i Venus.

Clic per engrandir. Trànsit de Mercuri per davant del Sol. Crèdit: D. Dierick 2003

Veure:

Capítol anterior: 1 La matèria fosca, els seus secrets
Capítol següent: 3 La matèria fosca: dins dels cúmuls de galàxies

 

Ho he vist aquí.