17/11/2021

Mart: descobriment de noves molècules orgàniques pel Curiosity

Durant una recollida de mostres del rover Curiosity a Mart el 2017, un mal funcionament de la maniobra hauria permès descobrir noves molècules orgàniques encara no vistes a la superfície del planeta vermell.

Clic per engrandir. Selfie del rover Curiosity, sobre Mart des del 2012. Crèdit: NASA, JPL-Caltech, MSSS

Durant gairebé deu anys de presència a Mart, el rover Curiosity encara no ha acabat de sorprendre. Un estudi publicat a Nature Astronomy l'1 de novembre informa dels resultats de les anàlisis de mostres preses pel Rover en 2017. Durant l'operació d'extracció, roques marcianes han estat emmagatzemats en un recipient que conté un líquid, per dur a terme experiments anomenat experiment humit  (literalment: experiment mullat). La reacció química induïda hauria permès observar la presència de les molècules orgàniques contingudes a les mostres. 

Dos nous tipus de molècules orgàniques

A l'arribar al crater Gale l'agost de 2012, Curiosity es va embarcar immediatament a la recerca de rastres de vida passada, nou anys abans de que arribessin el Perseverance i Zhurong. Mitjançant estudis químics, físics i geològics, la tasca del rover era detectar aquestes biosignatures. L'any 2018, les roques sedimentàries  recollides del cràter es van emmagatzemar a l'instrument SAM, sigles de Sample Analysis at Mars (Anàlisis de mostres a Mart) per analitzar-ne la composició. Per tant, algunes roques contenien diverses molècules com el  carboni, sulfur, benzè o fins i tot tiofè. Aquest descobriment va despertar llavors l'interès de la comunitat científica, apuntant a possibles biosignatures.

Clic per engrandir. L'instrument SAM, inserit a la "panxa" del Curiosity, permet fer diversos
experiments amb les mostres preses. Crèdit: Nasa, JPL-Caltech

El 2017, Curiosity va patir un mal funcionament durant una operació de mostreig de  sorra a les dunes de Bagnold. Així doncs, els enginyers van col·locar conscientment les mostres en tubs que contenien un agent líquid anomenat N-metil-N- (trimetilsilil) trifluoroacetamida*, aquest últim permetent així realitzar anàlisis químiques quan es barreja amb altres components químics. Cap biosignatura per als investigadors de la NASA, però el descobriment de l'amoníac i l'àcid benzoic. Aquest últim, derivat del benzè, està present a la Terra en determinades plantes com els nabius o els cacaus. L'amoníac sol ser vist com un gas, que emanen de l'escorça terrestre i d'altres fonts com la fermentació bacteriana o determinats hidrocarburs com el petroli i el carbó. 

Clic per engrandir. Representació de les dunes de Bagnold explorades per Curiosity. Crèdit: NASA, JPL-Caltech 

Si aquestes molècules no són la marca segura de rastres de vida a Mart fa 3.000 milions d'anys, en el moment en què hi havia aigua al Planeta Roig, podrien, d'altra banda, informar els científics sobre l'evolució geològica de Mart. 

Un trio de robots a la recerca de vida a Mart

El Curiosity hauria de continuar recorrent els erms de Mart a la recerca de biosignatures. Els investigadors van donar fe de l'eficàcia d'aquest mètode, sense indicar clarament si es repetirà o es millorarà, l'estudi explica que "la derivatització realitzada ha demostrat ser una potent eina que amplia el nostre camp d'investigació a partir de molècules orgàniques o biològiques". 

Clic per engrandir. Recreació del rover xinés Zhurong, a la regió d'Utopia Planitia. Crèdit: CNSA

Paral·lelament al treball realitzat per Curiosity, Perseverance i Zhurong, que van arribar al febrer i maig del 2021, també estan ocupats buscant rastres de vida passada a Mart. Les roques perforades per Perseverance mostren que l'aigua era efectivament present a Mart fa 3.000 milions d'anys gràcies al descobriment de sals minerals al cràter Jezero. Pel que fa a Zhurong, l'Agència Espacial Nacional Xinesa (CNSA) no ha anunciat un gran avanç en la recerca de biosignatures, però gràcies a l'extensió oficial de la seva missió, el rover continua explorant les planes d'Utopia Planitia abans que s'esgoti la seva autonomia.

* trifluoroacetamida: és un reactiu per a la trimetilsilització d'alcohols, alcaloides i amines biogèniques, àcids carboxílics, fenols i esteroides.

 

Ho he vist aquí.