13/08/2022

Les ones de xoc d'una supernova

Clic per engrandir. Crèdits: Raigs-X; NASA/SAO/CXC; Infraroig; NASA/JPL-Caltech/A. Tappe i J. Rho

Les supernoves són les morts explosives dels estels més massius de l'univers. En morir, aquests objectes llancen potents ones cap al cosmos, destruint gran part de la pols que les envolta.

Aquesta composició del 2007 del telescopi espacial Spitzer de la NASA i de l'observatori de raigs X Chandra mostra el romanent d'aquesta explosió, conegut com a N132D, i l'entorn on s'està expandint. En aquesta imatge, la llum infraroja de 4,5 micres es mapeja en blau, la de 8,0 micres en verd i la de 24 micres en vermell. Per la seva banda, la llum de raigs X de banda ampla es representa en color porpra. El romanent en si mateix es veu com una closca rosada de gas al centre d'aquesta imatge. El color rosat revela una interacció entre les ones de xoc d'alta energia de l'explosió (originalment porpra) i els grans de pols circumdants.

Fora del romanent central, les petites molècules orgàniques anomenades hidrocarburs aromàtics policíclics, o PAH, es mostren en tons verds. Per la seva banda, els punts blaus representen les estrelles de l'interior que es troben a la línia de visió entre els observatoris i N132D.

Aquesta imatge va ser considerada per la NASA el 19 de juliol de 2022 com la seva imatge del dia.


Ho he vist aquí.